Med 1.729 ansøgere slår interessen for uddannelsen som administrationsbachelor i år alle rekorder. Fremgangen på 1,4 procent i forhold til det hidtidige rekord-år 2018 sker især på de større uddannelsesinstitutioner som Københavns Professionshøjskole, VIA UC i Aarhus, UCL i Odense og i mindre grad UC Syd i Haderslev.

Til gengæld optager uddannelsesinstitutionerne nu for andet år i træk en smule færre studerende end året før. Faldet på 3,7 procent i antallet af optagne på uddannelsen som administrationsbachelor dækker over en markant stigning på UCL i Odense. Københavns Professionshøjskole holder skansen, mens der er tale om tilbagegange på de øvrige professionshøjskoler.

Selvom administrationsbacheloruddannelsen sætter rekord i antal ansøgere, er der stadig ledige studiepladser på nogle professionshøjskoler. De endelige optagelsestal er derfor først tilgængelige senere på året.

Effektivt velfærdssamfund

I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, naturligvis særlig tilfreds med den stadig stigende interesse for administrationsfaget.

- Jeg tror og håber på, den flotte søgning blandt andet skyldes, at flere og flere unge finder det attraktivt at gøre en forskel i de komplekse offentlige forvaltninger, der får vores velfærdssamfund til at fungere effektivt. Ligesom med alt andet nødvendigt, administrativt arbejde handler det også om retssikkerhed, effektivitet og smidighed, siger Mads Samsing.

At de foreløbige optagetal er for svagt nedadgående, ser næstformanden som mindre tilfældige krusninger på en tendens, der på den længere bane har været præget af stærk vækst.

Nyt fokus på digitalisering

Professionshøjskolerne, HK Kommunal, KL og de øvrige parter bag uddannelsen har netop revideret uddannelsen som administrationsbachelor, så der træder en ny studieordning i kraft med virkning fra denne sommer. Mads Samsing ser frem til, at tilpasningerne vil gøre uddannelsen endnu mere attraktiv.

- Vi gør en god uddannelse endnu bedre og skruer blandt andet op for læringen om digitalisering og digital forvaltning, lyder det fra Mads Samsing. Han forventer, at kommunerne og regionerne vil tage godt imod de studerende, når de skal i praktik og ansætte flere dimittender i årene, der kommer.

Administrationsbachelor

Administrationsbacheloruddannelsen blev etableret i 2008 i et tæt samarbejde mellem HK Kommunal og KL. Uddannelsen sigter på at dække kompetencerne mellem de kontoruddannede medarbejdere (HK’erne) og de akademiske medarbejdere. Studiet kombinerer en bred vifte af fag, der er relevante i offentlig administration – f.eks. jura, kommunikation, økonomi, HR og organisation.

Artiklen er opdateret 07. august 2019