Næstformand i HK Stat Peter Raben. Foto: Hung Tien Vu

Næstformand i HK Stat Peter Raben. Foto: Hung Tien Vu

Nu er det blevet lidt hurtigere at komme i gang med en diplomuddannelse. De næste tre år vil en forsøgsordning nemlig åbne for en mere fleksibel adgang til efteruddannelse.
Hidtil har der været en karensperiode på to år for alle, der ville påbegynde en diplomuddannelse inden for fx offentlig administration. Karensperioden har betydet, at du skulle have haft relevant arbejde i mindst to år efter afsluttet akademiuddannelse, inden du kunne gå i gang med en diplomuddannelse, og derudover opfylde tre andre kriterier.

Men som en forsøgsordning er kravet om to års arbejde efter akademiuddannelse nu afskaffet for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
  3. Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

For ansøgere, der ikke opfylder disse kriterier, vil der fortsat være et krav om to års erhvervserfaring efter akademiuddannelse. Det betyder bl.a., at ansøgere med en kommunomuddannelse fra kommunernes efter- og videreuddannelsesinstitution COK fortsat skal opfylde kravet om to års erhvervserfaring. Kommunomuddannelsen er ganske vist på niveau med en akademiuddannelse, men er ikke en del af akademiuddannelserne under Uddannelses- og Forskningsministeriet reguleret af bekendtgørelse om akademiuddannelser.  

En positiv ændring

HK Stat hilser justeringen af adgangskravene velkommen, fortæller næstformand Peter Raben.

- Det vil gøre det lidt nemmere at komme hurtigt videre i et videreuddannelsesforløb, så flere kan opnå de kompetencer, der er hårdt brug for i den offentlige forvaltning. Hvis du først er kommet godt i gang med at videreuddanne dig, er det jo tosset at skulle sidde i venteværelse i to år for at komme videre. Det er dog ærgerligt, at kommunomuddannelsen ikke indgår i forsøgsordningen. Det vil vi arbejde sammen med HK Kommunal om at få rettet op på, siger Peter Raben. 

Forsøgsordningen er trådt i kraft pr. 1. august i år og gælder til og med 31. juli 2022. Den udspringer af trepartsforhandlingerne i 2017 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en mere fleksibel efter- og videreuddannelsesindsats. Den har til formål at give øget frihed på videre- og efteruddannelsesområdet ved at understøtte mere fleksible overgange og muligheder for livslang læring for alle grupper på arbejdsmarkedet.