Kvinde fortæller ved computer

I slutningen af september begynder et kursus på Sjælland, og i begyndelsen af oktober sker det samme for et parallelt forløb i Jylland. I begge tilfælde gælder det kurser rettet mod HK-tillidsrepræsentanter, og det overordnede emne er digitalisering.

Kurserne skal hjælpe til en bedre forståelse af de muligheder, der ligger i digitalisering af opgaver, og give TR redskaber til at sikre, at de og deres kolleger kommer godt gennem den digitale omstilling.

Når kurset er færdigt, har deltagerne fået værktøjer og viden til at:

  • introducere og motivere ledere og medarbejdere til digitalisering af arbejdsgange
  • forstå forskellige interessenters perspektiver, og hvordan de vil blive berørt af digitaliseringen
  • vurdere muligheder og udfordringer for HK-jobs med afsæt i den teknologiske udvikling
  • være sparringspartner og digital brobygger i samspil med ledelse og medarbejdere

Målgruppen er tillidsrepræsentanter i HK Privat, HK Stat og HK Kommunal og forløber over disse dage:

Hold 1 Sjælland

  • 27. september på Teknologisk Institut i Taastrup
  • 12. november i København (sted endnu ukendt)
  • 4. december Teknologisk Institut i Taastrup

Hold 2 Jylland

  • 4. oktober på Teknologisk Institut i Aarhus
  • 13. november i Jylland (sted endnu ukendt)
  • 5. december på Teknologisk Institut i Aarhus

Link til kursusbeskrivelse og tilmelding

Sjælland - Kursusnr. 2180-19-02 – Grib digitaliseringen og få kollegerne med.
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292222908 (Linket er udløbet pr 18/3 2021)

Jylland – Kursusnr. 2180-19-03 – Grib digitaliseringen og få kollegerne med.
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292222909 (Linket er udløbet pr 18/3 2021)