Lyttende kvinde2

De fleste borgere har et godt forløb hos os på jobcentrene

Debatindlæg af Jan Bolvig, Ilse Asmussen og Karina Sørensen, TR’ere i beskæftigelsesindsatsen i hhv Københavns, Lejre og Viborg Kommuner. Luk jobcentrene og erstat dem med private headhuntere, skriver Esther Dora Rado, der efterlyser de ansatte i jobcentrenes mening. Vi er dybt uenige med Rado. Jobcentrene er en krumtap i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Vi er i kontakt med hundredtusindvis af borgere, og langt størstedelen af de mange forløb går godt. Det er selvfølgelig de borgere, der har brug for mest støtte og hjælp, vi bruger langt det meste af tiden på. Ikke dem, der kan selv. Og vi skal ikke være vikarbureau for dem, der selv kan. Vi kan sagtens få øje på problemer. Men løsningen er ikke at privatisere indsatsen. Det er der eksperimenteret med i blandt andet Gribskov og Køge kommuner. Det gik helt galt. Vi har fem forslag til, hvad der bør gøres. Større fagligt råderum til os og vores kollegaer. Loft over længden af ressourceforløb. De grundlæggende ydelser bør være uafhængige af samlevers indtægt og på et niveau, så vi mindsker fattigdom. De ressourcer, der frigøres med den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bør blive på området. Endelig skal der investeres i et kompetenceløft af medarbejderne.

Berlingske
10-08-19

Ulla var et holdningsmenneske med hjertet på rette sted

Dødsfald: Ulla Liestman Rosendahl, Varde. Ulla var et holdningsmenneske med hjertet på rette sted, og det er sjældent, at et arbejde har passet så godt til en person, som i Ullas tilfælde. Ulla var Fællestillidsrepræsentant for HK'erne ved Varde Kommune, og udførte sit arbejde med en uovertruffen energi og engagement. Ingen sag var for lille til at engagere sig i og utallige er de medlemmer, som Ulla har hjulpet. Men selv om det faglige arbejde var en meget stor del af Ullas liv, var hendes familie det allervigtigste. Vi vil mindes Ulla Liestman Rosendahl med stor glæde og respekt.

JydskeVestkysten
10-08-19

Fagforeninger slår alarm: Københavns socialområde er ramt af nedsmeltning

Socialområdet i København nærmer sig en regulær nedsmeltning. Så alarmerende lyder budskabet i et bekymringsbrev, som seks fagforeninger har sendt til samtlige syv borgmestre i Københavns Kommune. De seks fagforeninger er HK Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Dansk Sygeplejeråd, HK og Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS). Brevet kommer i kølvandet på en række nedskæringer, der er gået ud over handicappede borgere og andre socialt udsatte. I brevet advarer fagforeningerne om en socialforvaltning, der er ’under nedbrydning’, og de skriver, at de er bekymrede for, at skaderne vil vise sig at være uoprettelige.

TV2 Lorry m.fl.
09-08-19

Borgmester offentliggør forhold til ansat: 'En borgmester er svær at omplacere'

Borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd Jensen (S), skal skilles og vil fremover danne par med Mette Engleson, der er koordinator i kommunens borgmesterforvaltning og skal flyttes ud af borgmesterforvaltningen. Den konklusion støttes af Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt. Hun vil ikke betegne det som værende normal praksis, at det er personen i den laveste stilling, der skal forflyttes, men lige præcis i tilfældet med en borgmester, er det anderledes: - Når det drejer sig om en borgmester, er vedkommende jo svær at omplacere, men normalt tænker jeg ikke, at man som udgangspunkt kigger på den pågældende i den laveste position. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om, siger hun og fortsætter: - Jeg har en forventning om, at man vil følge de gældende personalepolitikker, og da vi ikke har fået henvendelser om lige præcis det her, må jeg formode, at man løser det i al fredelighed. Karina Skovgaard Jørgensen fortæller, at kærlighed mellem ansatte er ret almindeligt, og at det ikke er noget, HK generelt får mange henvendelser på: - Situationer som denne forekommer jo af og til, for kærlighed er vi ikke herre over, og det skal vi heller ikke være.

BT
02-08-19

Besparelser vil ramme arbejdsmiljø og trivsel

Debatindlæg af Per Sander, HK-klubben i Lejre Kommune. Lejre Kommune har besluttet at reducere serviceudgifterne med 1% 2019 samt at der i budgettet for 2020 og 2021 ikke skal ske pris-og lønfremskrivning, fordi prognoserne viser en større udvikling i udgifterne primært på det specialiserede børn. Der altså andre måder end at reducere udgifterne. Der er også muligheden for at forhøje indtægterne. Derfor bør der ses på muligheden for enten en generel skattestigning eller en stigning i grundskyldspromillen. Besparelserne vil alt andet lige betyde afskedigelse i 2020 og 2021 og der kan ikke forventes at samme serviceniveau kan holdes. Dette går ud over arbejdsmiljøet og trivslen. Igen vil vi sikkert høre, at kommunen bare kan spare på administrationen. I løbet af de seneste seks år er antallet af medarbejdere på HK-overenskomsterne faldet 8%! Så fat mandsmod og gå mod strømmen - tag snakken om at ændre på skatteprocenten og/ eller grundskyldspromillen.

Dagbladet Roskilde
12-07-19

Fritidsjobbere - vi har alle et ansvar for dem

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland, og Tina Leire, Vi skal alle tage vare på vores unge. Det viser 40 års erfaring med jobpatruljen. I år har jobpatruljen fokus på, at de unge ikke selv skal finde en afløser, når de er syge, og på at ingen skal arbejde gratis ved en såkaldt prøvevagt. Her er tre hurtige skud fra hoften om, hvad vi sammen kan gøre: For det første kan man som forælder spørge, lytte på og tale med sit barn. For det andet kan man som arbejdsgiver informere de unge fritidsjobbere om reglerne for fritidsarbejde. For det tredje kan HK og andre fagforeninger hjælpe de unge, for fritidsjobbere kan godt være medlem af en fagforening og få råd og vejledning. Vi kan også hjælpe de unge ved, at der bliver skemalagt undervisning i ’Den Danske Model’. Vi ved, at fagbevægelsens skoletjeneste tilbyder dette til folkeskolerne, men det bliver bare ikke brugt særlig meget. Obligatorisk undervisning i ’Den Danske Model’ kan passende være en del af en 2020-plan. Vi har alle en opgave med at hjælpe de unge godt ind i deres arbejdsliv.

Dagbladet Ringsted, Sjællandske, Lolland-Falsters Folketidende m.fl.
06-07-19

Er kontrollen med offentlige ydelser et retssamfund værdigt?

Debatindlæg af Birgitte Eiriksson, vicedirektør i Justitia. Det er blevet sværere for borgere at svindle med offentlige ydelser som følge af øget kontrol. Men regelsættet er på samme tid så komplekst og vagt, at grænserne for, hvor meget kommunerne må snage i borgernes privatliv, er uklare. Det kan underminere borgernes retssikkerhed. HK Kommunal har foretaget en kommunerundspørge i 2017, som blandt andet viste, at 47,4 procent af kontrolmedarbejderne oplevede en stigende brug af Facebook eller andre sociale medier til observation, og at 93,6 procent af kontrolmedarbejderne selv anvendte disse medier i kontrolarbejdet. I 2017 gennemførte HK Kommunal en rundspørge blandt de medlemmer, der arbejder med fejludbetalinger eller socialt bedrageri. 30,5 procent svarede, at de havde været udsat for trusler eller intimidering. 10 procent svarede, at de havde været udsat for trusler om vold.

Magasinet Advokaten
04-07-19

Jobcentrets ansatte gør klar til at søge nye job

Mange ansatte på jobcentret i Fredericia står de kommende måneder overfor en række ændringer i deres arbejdsopgaver. Kommen har besluttet at lukke en række tilbud til ledige helt eller delvist for i stedet at bruge pengene på flere hænder til håndtering af sagsmapper og samtidig yde en bedre service til de lokale virksomheder. Meldingen fra HK-tillidsrepræsentant Helle Gammeltoft Flint er, at der er mange forskellige holdninger til ændringerne i jobcentret blandt medarbejderne. - Vi lægger vægt på, at ingen er fyret. Der er job til alle. Nogle af dem har siddet med de her områder i mange år og skal nu finde ud af, hvad de så skal, fortæller hun. Hun forklarer, at jobcentret har været igennem en række omstruktureringer. - Vi håber, der snart kommer ro på, siger tillidsrepræsentanten. De ansatte har fået besked om, hvilke stillinger de kan søge, når jobcentrets eksterne tilbud lukker ned i løbet af efteråret, og deres arbejdsopgaver forsvinder. - I slutningen af august får de så at vide, hvor de skal arbejde henne, fortæller Helle Gammeltoft Flint.

Fredericia Dagblad, JyskeVestkysten m.fl.
04-07-19

Farvel til skattestoppet

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal. Tillykke til Danmark med vores nye regering, der med forståelsespapiret har fået et godt udgangspunkt for at prioritere og give vores velfærd en seriøs genopretning. Hvis velfærden skal følge med demografien plus den løbende generelle velstandsudvikling, er der brug et løft på 13 mia.kr. frem mod 2025 udover det finanspolitiske råderum på cirka 24 mia.kr. Regeringen bør overveje en finansieringskilde, der handler om at bruge skatterne aktivt. Min anbefaling til den nye regering vil være, at den bruger hele det økonomiske råderum til velfærd, dropper skattestoppet – herunder det skrå skatteloft - og giver kommunerne mere frihed til at styre deres økonomi i forhold til lokale behov og ønsker. Jeg forestiller mig, at de kommunale udgiftslofter bliver ophævet og erstattet af en model, hvor rammerne matcher det demografiske pres. Hvis den enkelte kommune vil tilbyde en endnu bedre service, kan den gøre det ved at hæve skatten. Siden 2015 og frem mod 2025 vil der være givet skattelettelser for over 27 mia.kr. Så mon ikke, det er muligt at tilbagerulle 4 milliarder på den konto og derved nå op på de 13 mia.kr.?

Piopio.dk
27-06-19

Udsatte familier ladt i stikken: Der er ikke tid til at overholde loven

Når en underretning på et barn tikker ind, skal en socialrådgiver sætte en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad der er grunden til, at et barn mistrives, eller for eksempel har for meget fravær i skolen. Men i Børne-og familieafdelingen i Norddjurs Kommune er arbejdsmængden og antallet af sager så højt, at de ikke kan overholde tidsfristerne. Derfor har de med opbakning fra DJØF, HK og BUPL i begyndelsen af april sendt et bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen for at råbe politikerne op.

Randers Amtsavis, TV2 Østjylland
27-06-19

Har været på 40 års rejse i teknisk forvaltning

Sekretær for teknik-og miljødirektøren i Vejle Kommune. Den titel har Inge-Merete Nielsen haft, siden hun i midten af 00' erne blev hentet ind på posten af daværende direktør Erik Dahl-Rasmussen. Onsdag har hun 40-års jubilæum. Da hun blev kapret af den øverste direktør, havde hun allerede fejret sit 25-års jubilæum i forvaltningen, hvor hun indledte sin lange kommunale karriere et helt andet sted i systemet. I dag arbejder de 200 ansatte i bygningerne ved Kirketorvet mere i siloer, som hun udtrykker det: - Når jeg en gang imellem går i kantinen, er der mange, jeg ikke kender. Sådan var det ikke i 80'erne. Da kendte alle alle. Det er måske også forklaringen på, at unge Inge-Merete uden en egentlig kontoruddannelse gjorde karriere.

Horsens Folkeblad, Fredericia Dagblad m.fl.
26-06-19

Ja til fire dages arbejdsuge

Medarbejdere på rådhuset i Højby og administrationscentret i Nykøbing vil fra den 15. september kunne arbejde i fire, i stedet for fem dage om ugen, har byrådet vedtaget. Aftalen, som er clearet med HK, lægger op til at fredage er fridage, og derfor vil der heller ikke være borgerbetjening om fredagen. Kommunen afprøver modellen med fire arbejdsdage og en ugentlig arbejdstid på 35 timer for fuldtidsansatte i en treårig periode. I den tid vil to forskere fra Roskilde Universitetscenter følge forsøget og undersøge effekterne. Hvis der er enkelte medarbejdere, der ikke kan få hverdagen til at gå op med de nye arbejdstider, kan der aftales en dispensation. Men overstiger antallet af medarbejdere, der ønsker at forsætte med 37 timer, ti procent, skal direktionen overveje om forsøgsordningen overhovedet skal indføres.

Sjællandske m.fl.
25-06-19

Eleven blev borgmestersekretær

Maja Føns fra Fredericia var kun 26 år, da hun midt i sin elevtid blev tilbudt jobbet som borgmestersekretær i Middelfart. Jobbet som sekretær for borgmester Johannes Lundsfryd dukkede op midt i hendes læretid som HK-elev. Hun havde på det tidspunkt tilbragt nogle måneder i Staben som en del af sin uddannelse. - Jeg havde drømt om det job og tænkt, at det ville tage mig mange år at komme i nærheden af. Så jeg blev meget overrasket. Men jeg føler virkelig, jeg har fundet min rette hylde, fortæller Maja Føns. Hun er dygtig til at holde styr på fakta og til at planlægge og forberede de arrangementer, som borgmester Johannes Lundsfryd skal deltage i: - Jeg arbejder med en fejlmargin på nul. Når man spørger stabschef Martin Albertsen, hvordan en blot 26-årig elev kunne lande jobbet som borgmestersekretær, så bruger han ord som ’robust’ og ’flair’. - Det er meget usædvanligt at vælge så ung en medarbejder. Men vi var ikke i tvivl om, at hun var den rette, siger han.

Fredericia Dagblad, JyskeVestkysten m.fl.
24-06-19

Udsigt til afskedigelser giver medarbejdere ondt i maven

Spareplanen på 60 millioner kroner giver rigtig mange HK-ansatte ved Haderslev Kommune ondt i maven. Det oplyser Kirsten Christiansen, der er fællestillidsrepræsentant for kommunens 420 HK-ansatte. De HK-ansatte er den gruppe, der bliver hårdest ramt af den store spareplan, som tirsdag eftermiddag blev offentliggjort. Godt 30 af de mere end 50 stillinger, som ser ud til at blive sparet væk, er ifølge Kirsten Christiansen HK-job. - Humøret er derfor ikke særlig godt, og der er rigtig stor frustration rundt omkring, fortæller fællestillidskvinden, der siden offentliggørelsen er blevet kimet ned og opsøgt af urolige kolleger. -De har svært ved at forstå, at der ved sparerunden sidste efterår blev sagt, at der skulle være færre kolleger, men at der ikke ville blive skåret på arbejdet. Nu kommer der så flere afskedigelser, og det presser mine kolleger yderligere. I forvejen mener HK-fællestillidskvinden, at der er mange pressede medarbejdere ved Haderslev Kommune. Hun peger på, at 119 medarbejdere er blevet henvist til stresscoachen. - Lige nu kommer folk og spørger, om de skal aflyse deres sommerferie, fordi de ikke ved, om de har et job til efteråret, siger hun.

JydskeVestkysten
22-06-19

Kommuner vil havde de ansatte til at kvitte smøger i arbejdstiden

I 27 ud af Danmarks 98 kommuner er det allerede helt eller delvist forbudt for de ansatte at ryge. Men ti kommuner er ifølge Kræftens Bekæmpelse på vej med nye eller strengere rygeforbud i forskellig grad. Den klub kan Helsingør Kommune blive en del af. Følger byrådet en indstilling fra økonomiudvalget, bliver det forbudt at ryge for alle de 4500 ansatte - hvoraf 900 menes at være rygere - i 2020. Hos fagforeningen HK Kommunal er formand Bodil Otto ikke begejstret for de stramme rygeregler. Hun kalder det for noget ’pjat’. - Jeg ved udmærket godt, at det er en trend. Når først en kommune gør det, så gør en anden det også. Så kan man åbenbart ikke været sund, medmindre man har sådan nogle regler, siger hun. Ifølge Bodil Otto bliver det problematisk at sanktionere dem, der overtræder et rygeforbud. - Skal de fyres?, spørger Bodil Otto retorisk. Bliver forslaget stemt igennem i Helsingør, starter de ansatte med at risikere en advarsel, hvis de ikke følger reglerne, vurderer Viceborgmester Henrik Møller (S).

Avisen Danmark, Lolland-Falsters Folketidende, Helsingør Dagblad m.fl.
20-06-19

Besparelse på 10 mio. kr. - hvor hopper kæden af?

Debatindlæg af Jesper Ø. Andreasen og Lilly Pedersen, HK-tillidsrepræsentanter i Frederikshavn Kommune. HK TR-kollegiet for de HK-ansatte i Frederikshavn Kommune udtrykker stor bekymring for den borgernære ydelse og ikke mindst de ansatte, der nu står over for besparelser på 10 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet. For os er det svært at se, hvordan man kan spare så mange penge og nedlægge så mange stillinger, uden det får betydning for det serviceniveau, vi leverer til borgerne i kommunen. Vi er godt klar over, at økonomien halter, men med rettidig omhu mener vi ikke, at besparelserne burde have haft så stort et omfang med gene for borgere og ansatte. Af respekt for de ansatte er det ikke ordentligt, at de nu skal gå i en lang periode uden at vide, om de er købt eller solgt.

Nordjyske Stiftstidende m.fl.
19-06-19

Odsherred Kommune indfører fire dages arbejdsuge

Når Odsherred Kommune fra den 1. september som et tre-årigt forsøg indfører fire dages arbejdsuge for HK’erne og det øvrige administrative personale, håber borgmester Thomas Adelskov (S), at det bliver til gavn for både medarbejderne og for borgerne, der på de fire arbejdsdage kan komme i kontakt med kommunens ansatte uden for almindelig åbningstid. I HK Kommunal vil formand Bodil Otto holde et vågent øje med ordningen. – Nogle medarbejdere kan føle sig forpligtet til at gå med i forsøget, selvom det egentlig ikke passer dem. Der kan også være noget med borgernes reaktion, men det ved vi alt sammen ikke, før forsøget går i luften. Men jeg tager under alle omstændigheder hatten af for dem, der tør eksperimentere lidt i kommunerne, siger Bodil Otto. Bliver forsøget en succes, håber borgmesteren at kunne udbrede det til andre faggrupper end de administrative.

DR TV-Avisen, Radioavisen m.m.fl.
14-06-19

HK vil holde øje med sygefravær i kommune med tre fridage

Fagforeningen HK vil holde særligt øje med sygefraværet hos sine medlemmer i Odsherred Kommune den kommende tid, efter at kommunen og fagforeningen er blevet enige om en ny arbejdstidsaftale. Aftalen er en forsøgsordning, hvor de administrative medarbejdere på rådhuset skal arbejde 37 timer fordelt på fire dage. - Arbejdsmarkedet forandrer sig jo hele tiden, og hvis der er mulighed for at få et bedre og sikrere arbejdsliv, er vi selvfølgelig åbne over for det. Men det er klart, at vi vil følge situationen tæt og holde et vågent øje med sygefraværet, siger Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland, der har forhandlet arbejdstidsaftalen med Odsherred Kommune. Aftalen har været to år undervejs og løber som et forsøg de næste tre år. - Det har været et langstrakt forhandlingsforløb, men det er ikke, fordi vi har været meget uenige. Men det har været vigtigt for os, at ordningen blev gjort frivillig for medarbejderne. Jeg vil tro, at seks ud af ti af de medarbejdere, der har mulighed for at komme med i forsøget, vil gøre det, siger Michael Rosenberg.

Ritzau, Fyens Stiftstidende, Jyllands-Posten, DR.dk m.m.fl.
14-06-19

Dagens citat

HK Kommunals næstformand Mads Samsing på Twitter: - Folkemødet bliver kaldt elitens fest, djøfstortion og meget andet. Men vi skal ikke langt væk fra Danmark før det kun er en drøm, at vi kan være sammen på den måde. Kald det, hvad du vil. Men pas på det og tag det ikke for givet.

Politiken, Jyllands-Posten
14-06-19

Vi er alle i samme båd - som er ved at kæntre

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. En række partier gik til valg på at genoprette og investere i velfærden, og de er i gang med regeringsforhandlinger, som jeg hermed gerne vil give et HK-input til. Der skal gøres op med den manglende forståelse for, tiltro til og respekt for, at de administrative hænder og ressourcer spiller en vigtig rolle i det offentlige. HK'erne sikrer, at lovgivningen bliver overholdt. At der er et flow i hverdagen. Samtidig har HK'ere ofte selv de helt fremskudte, borgernære funktioner. Hvordan er det kommet så vidt, at vi ikke tager os ordentligt af vores børn, unge og ældre? Det gør vi for eksempel ved at negligere værdien af de administrative medarbejdere. I Odense Kommune vil 100 ansatte ikke længere skulle møde ind på deres arbejde. Jeg forudser, at den slags besparelser vil give et umenneskeligt pres på de offentligt ansatte. Når vi sidder i samme båd, er det vigtigt, at alle ved, hvilke opgaver vi hver især skal udføre for at holde skruen lige i vandet. Vi skal styrke de administrative medarbejdere og funktioner. Så kan velfærdsdanmark igen sætte kursen mod bedre tider.

Fyens Stiftstidende; Vejle Amts Folkeblad m.fl.
14-06-19

Kommune dropper fredag: Ansatte skal arbejde fire dage

De administrative medarbejdere på rådhuset i Odsherred Kommune på Vestsjælland skal fra september kun arbejde fire dage om ugen. Medarbejderne skal stadig arbejde 37 timer om ugen - herunder kan to timer bruges på såkaldt kompetenceudvikling. De nye arbejdstider skal gøre det lettere for de ansatte at strukturere deres tid, fortæller kommunaldirektør Claus Steen Madsen. Arbejdstidsaftalen har været næsten to år undervejs og mangler nu blot den endelige godkendelse af kommunens økonomiudvalg og de involverede fagforeninger. Aftalen betyder, at medarbejderne skal arbejde en halv time længere tre dage om ugen, fortæller Eva Haupt-Jørgensen, som er fællestillidsrepræsentant for HK'erne. - Borgerne kommer til at få en bedre service, for vi vil kunne træffes på langt flere tidspunkter, end vi kan i dag. Den fredag, der bliver sløjfet, vil blive fordelt ud over resten af ugen, siger Eva Haupt-Jørgensen.

Ritzau, Radioavisen, Berlingske, DR.dk, TV2.dk m.m.fl.
14-06-19

Sagsbehandlerne er kernen i en succesfuld teknologisk omstilling

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand HK Kommunal. Politikerne og arbejdsgiverne i den offentlige sektor anvender ofte teknologien som afsæt til at føre en ’nødvendighedens politik’. Men den offentlige sektor skal også være med til at sikre tryghed og retfærdighed. Her kommer det menneskelige aspekt ind i billedet. Min tese bliver understøttet af, at ni ud af ti borgerne oplever, at retfærdighed er, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver behandlet med respekt. I den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning hedder det, at objektive kriterier skal vurderes positivt og faglige skøn negativt. Det er ikke en farbar vej. Manglen på professionelle, fagligt baserede skøn risikerer at underminere befolkningens tillid til de offentlige institutioner. Professionelle sagsbehandlere er på mange måder garanter for velfærdssamfundets legitimitet. Vi skal lytte til de sagsbehandlere, der har den faglige viden og kender arbejdsgange og organisationen. Vi skal have digital service i verdensklasse, men den offentlige sektor må aldrig blive mere maskine end menneske.

Samfundsdesign, denoffentlige.dk m.fl.
10-06-19

Topfolk i sundhedsvæsenet: Folketinget skal handle hurtigt. Sygehusene er i krise

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand Yngre Læger og tre andre. Kære folketingsmedlemmer, tillykke med valget - nu skal I i arbejdstøjet og ikke mindst på sygehusområdet kalder alvoren. Her skal I agere hurtigt og beslutsomt, af hensyn til både patienter og personale, for her går udviklingen desværre den forkerte vej. Vi er 110.000 ansatte på sygehusene, der forventer, at I investerer ikke én, men to procent mere i sundhedsvæsenet om året frem til 2025 - ellers bliver der ikke hænder nok til flere patienter. Vi forventer også, at I viser politisk mod til prioritering - vi opfordrer jer til at sige sandheden til vælgerne og tag ansvar for, at der ikke er råd til alt. Vi skal nok prioritere i det daglige, men politisk skal I melde ud, hvad der skal bruges penge på, og hvad der ikke skal bruges penge på. Vi mener også, at det er nu, at I skal sørge for et ordentligt arbejdsmiljø for personalet. Og endelig et godt, fagligt råd: Vis personalet tillid! Det kan I gøre ved at sikre, at rette kompetencer benyttes til de rette opgaver.

Avisen Danmark, Berlingske, Fyens Amts Avis m.fl.
08-06-19

HK Kommunal: Sådan kan vi gøre mødet med jobcentret bedre

Debatindlæg af Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. Cepos’ kampagnelignende udfald mod jobcentrene er skudt helt forbi. I andre tilfælde er der grund til at tage kritikken af beskæftigelsesindsatsen alvorligt. Det gælder den nye rapport fra Psykiatrifonden, der viser, at mange sygemeldte bliver mere syge af mødet med beskæftigelsessystemet. I praksis er det naturligvis de ansatte på jobcentret, de syge møder, men kritikken bør rettes mod det samlede "system" og urimeligt lave ydelser. Tillad mig som repræsentant for hovedparten af de ansatte på landets jobcentre at komme med fem bud på, hvordan vi kan gøre mødet med jobcentret bedre for både borgere og medarbejdere. (1) Medarbejderne skal have frihed til at implementere beskæftigelseslovgivningen. (2) Borgerne skal kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat til syv timer. (3) Ydelserne skal være på et niveau, så elendig privatøkonomi ikke bliver det primære problem. (4) Der skal investeres i indsatsen over for ledige og sygemeldte. (5) Medarbejderne skal have et kompetenceløft.

Altinget.dk m.fl.
05-06-19

Værdig tilbagetrækning

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland m.fl. Men den øgede tilbagetrækningsalder vil i fremtiden skabe enorm ulighed på arbejdsmarkedet og senere i seniortilværelsen. Danmark har allerede nu OECDs højeste tilbagetrækningsalder. I tilbagetrækningsreformen har man ikke forholdt sig til, at en stor del af lønmodtagerne ikke kan holde til det opskruede tempo og arbejdspresset på arbejdsmarkedet til de når deres pensionsalder. Hvorfor er det blevet en præmis, at man absolut skal være nedslidt, før man kan gå på pension? Hvad blev der af det værdige otium? Lige ret til en tidligere tilbagetrækningsalder efter den enkeltes egne behov, retten til en rimelig tilbagetrækningsalder og retten til en værdig alderdom skaber tryghed og stabilitet på arbejdsmarkedet. Den gode nyhed er, at valget er dit, når du lige om lidt står i stemmeboksen.

Midtjyllands Avis m.fl.
04-06-19

Fem formænd: Besparelser på supersygehuse rammer patienterne

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand Yngre Læger og tre andre. Sygehuspersonalet stod side om side i en ring rundt om Aarhus Universitetshospital. Og budskabet til politikerne var klart: Vi kan ikke løbe stærkere – sparer vi mere, går det ud over kvaliteten og patienterne. For grundlaget for økonomien i supersygehusene har en naturlig iboende usikkerhed, når man indregner en besparelse og trækker pengene, før man ved, om der faktisk er en besparelse. Det er sket i Aarhus. De store sparekrav på Aarhus Universitetshospital betyder, at det kan blive svært at opretholde forventningen om et supersygehus. Og vi frygter, at besparelserne på Universitetshospitalet kun er et varsel om, hvad der kan ske, når de øvrige supersygehuse begynder at stå klar. Som formænd for godt 110.000 ansatte på sygehuse over hele landet bekymrer det os, at regeringen sender aben videre og klandrer regionen for ikke at have kunne styre byggeprocessen med et sygehus. Skal den ekstraregning tages fra den almindelige drift, bliver det i sidste ende patienterne, der bliver taberne. Er der nogen, der ønsker det?

Altinget.dk m.fl.
04-06-19

Karina Sørensens katte hedder Thorvald og Pio. Men for første gang stemmer hun ikke på Socialdemokratiet

For Karina Sørensen, der er tillidsrepræsentant for beskæftigelsesafdelingens 100 HK'ere i Viborg, bliver 2019 et helt særligt valg. For første gang i sit liv vil hun ikke stemme på Socialdemokratiet. Siden hun som 17-årig DSU'er kissemissede med sin kommende mand på Henrik Sass' luftmadras, har hun været politisk aktiv i partiet. Men i december meldte hun sig ud af bestyrelsen for Tjele-egnens socialdemokrater. Årsagen er, at Socialdemokratiet - især i Folketinget - er blevet for højredrejede. - Det handler rigtig meget om indvandrer- og integrationspolitikken. Her udvises der et usmageligt menneskesyn, så Socialdemokratiet er kommet langt væk fra de værdier, jeg forbinder mig selv med, siger Karina Sørensen. Ved folketingsvalget den 5. juni har hun tænkt sig at stemme på SF's Signe Munk

Information
31-05-19

Handler I efter valget?

Debatindlæg af Michael Rosenberg, formand HK Kommunal Sjælland og Heidi Juhl, formand, HK Stat Sjælland. Ved valget den 5. juni vægter vores medlemmer uddannelse, gode job, arbejdsmiljø, værdig tilbagetrækning, velfærd og inddrivelse på alle skatteområder. Det økonomiske råderum har trange kår i det offentlige. Det skyldes især omprioriteringsbidraget og den rigide budgetlov, som HK'erne betaler prisen for. Når stillinger forsvinder, er det HK'erne, som bliver fyret. Når man fyrer HK'erne kan resultatet hurtigt måles i budgettet ved lavere lønudgifter. Men det er en dyr løsning, at dyrt-uddannede faggrupper skal løse HK'ernes opgaver. Vores offentlige sektor skal have tidssvarende servicetilbud, hvor de rette hænder, løser de rette opgaver. Det kræver politikere, der tør droppe kortsigtet offentlig økonomistyring. Der helt tør fjerne omprioriteringsbidraget. Som tør ændre budgetloven, så midler overføres til kommende budgetår. Som tør skrotte skattestoppet. Kære folketingskandidat: Har du modet til at handle efter valget?

Dagbladet Roskilde, Sjællandske m.fl.
25-05-19

Sundhedsvæsenet til politikerne: Se udfordringerne i øjnene. Behandl os ordentligt -uanset herkomst

Debatindlæg af Bodil Otto, formand for HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen m.fl. Flere politikere taler her i valgkampen om borgere med anden etnisk baggrund end dansk som en belastning for det danske samfund. Som repræsentanter for ca. 110.000 ansatte i det danske sygehusvæsen ærgrer vi os. Vi har et sundhedsvæsen, der hverken nu eller i fremtiden kan hænge sammen, hvis vi ikke havde vores mange gode kolleger med forskellige nationale baggrunde. Sygehusvæsenet er dokumenteret underfinansieret. Vi ser medarbejdere, der nogle steder er så fortravlede, at det kan udgøre en risiko for patientsikkerheden. Et personale, som ikke har rammerne til at udføre den kerneopgaver, de hver især brænder for. Vi ser et sundhedsvæsen, der risikerer at falde sammen på grund af de store demografiske ændringer. Det er derfor brug for, at I som politikere sikrer, at den økonomiske ramme for sygehusene kan stige med to procent årligt, så arbejdspresset ikke bliver så voldsomt, at både patienter og ansatte taber på det. Og tal så ordentlig til og om vores kolleger som har en anden baggrund end dansk.

Fyens Amts Avis, Avisen Danmark m.fl.
24-05-19

Vi trænger til et opgør med centraliseringen

Af Bodil Otto, formand for HK Kommunal. Tendensen er klar: Det politiske svar på snart sagt alle brister i den borgernære velfærd er mere centralisering. Mere lovgivning, der binder vores unikke, alsidige og lokalt forankrede serviceniveau på hænder og fødder. Men statslig uniformering ikke er svaret på udfordringerne. Nationale standarder for velfærden udhuler simpelthen nærdemokratiet i kommuner og regioner. Tag for eksempel sundhedsområdet. Der er store og meget forskellige betingelser rundt omkring i landet. Det giver ikke mening at opfinde løsninger, der gælder hele vejen rundt. Fremtidens velfærdsløsninger har de bedste forudsætninger for at gro inden for rammerne af vores unikke, decentrale kommune- og regionsstyre. Nye, tidssvarende og målrettede velfærdsydelser bliver næsten altid udtænkt i kommunerne og i regionerne. Det er i den forbindelse værd at nævne, at et omfattende OECD-studie entydigt peger på, at jo mere velstående landene er, des mere decentralt organiseret er den offentlige sektor. Tiden er moden til, at centrum-venstre sætter sig i spidsen for et opgør med centraliseringstendensen. Vi har behov for mere borgernær velfærd. Ikke mindre.

Piopio.dk
23-05-19

Få styr på din ledelse af digitaliseringen

Du skal skabe en arbejdsplads, der udnytter de nye digitale muligheder, så kerneopgaverne løses bedst muligt. Så kort kan det siges. Men hvad kræver det af lederen? Det har Væksthus for Ledelse undersøgt i en ny publikation, der formår at gøre begrebet ledelse af digitalisering forståeligt og operationelt. - At lede arbejdet med digital innovation har lighedspunkter med almindelig god forandringsledelse. Begge dele handler i princippet om at flytte arbejdspladsen fra A til B - og håndtere den usikkerhed og turbulens, der måtte følge med, siger Bodil Otto, næstformand i Væksthus for Ledelse. Hun påpeger dog også, at det er alligevel noget andet. Dels fordi endemålet ofte er ukendt, hvilket gør at lederen skal overbevise medarbejderne om, at der er en attraktiv fremtid forude. Og også fordi det rent tekniske spiller en vigtig rolle i forandringsprocesserne.

Kl.dk
23-05-19

Sparekravet er ikke vokset til en milliard kroner

Debatindlæg af Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland. Sparekravet til Aarhus Universitetshospital er ikke pludselig vokset til 1 milliard kroner, sådan som HK-formand Hans-Henrik Hansen skriver i Arbejderen. Den omtalte milliard handler om, at vi nu er nået langt med at samle alle hospitaler i Aarhus i en ny hospitalsby. Derfor har vi kunnet opgøre de udgifter, der har været til indflytning og ibrugtagning af universitetshospitalet. Det summer op til et stort beløb på 1 milliard kroner. Udgifterne til indflytning og ibrugtagning er en del af situationen, der presser AUH’s økonomi. Derfor kæmper hospitalet netop nu kæmper med at finde besparelser for 325 millioner kroner. Situationen i Aarhus er alvorlig. Derfor appellerer jeg til, at staten går ind og er med til at støtte op om et kerneområde i det danske velfærdssystem.

Arbejderen
22-05-19

Fagforeninger slår alarm: Den er helt gal med det psykiske arbejdsmiljø

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Børne-og Familieafdelingen i Norddjurs Kommune er kørt af sporet. Der er alt for mange opgaver til de enkelte medarbejdere og man kan ikke overholde lovgivningens frister i en afdeling med et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er budskabet i et såkaldt bekymringsbrev, som HK Kommunal sammen med Dansk Socialrådgiverforening, DJØF og BUPL har sendt til Norddjurs Kommune. Medarbejderne efterlyser at blive taget alvorligt og vil se tydelig handlekraft fra kommunens side. I brevet dokumenterer man, at der er tale om cirka 62 procent flere sager, end der anbefales for børne/ familie området og cirka 49 procent flere sager på børnehandicapområdet, hedder det i brevet. På det seneste møde i Økonomiudvalget noterede man sig, at ledelsen og de faglige organisationer er villige til at medvirke til at løse problemerne og at der allerede er taget ledelsesmæssige initiativer.

Jyllands-Posten m.fl.
21-05-19

Artiklen er opdateret 12. august 2019