I overenskomsterne er der hjemmel til at indgå forskellige former for lokale arbejdstidsaftaler. På langt de fleste administrative arbejdspladser er der fx aftaler om flekstid. Formålet med lokale arbejdstidsaftaler er at sikre en arbejdstidstilrettelæggelse, som er tilpasset arbejdspladsens og medarbejdergruppens ønsker og behov.

Og mulighederne for lokal tilpasning er mange. Når det handler om arbejdstid kan de lokale parter nemlig aftale at fravige overenskomstens bestemmelser i en lokal aftale.

Forsøg over tre år

I Odsherred Kommune har HK Kommunals FTR og ledelsen aftalt at fravige overenskomstens bestemmelser om, at arbejdstiden tilrettelægges på ugens fem hverdage. Som et forsøg over de næste tre år tilrettelægges arbejdstiden i stedet med fire dages arbejde og tre dages fri.

Medarbejderne har fortsat flekstid og placerer selv 35 timer fra mandag til torsdag. Der er derudover afsat to timer ugentligt til kompetenceudvikling, som ikke kræver fremmøde, og som medarbejderne selv bestemmer, hvor og hvornår skal foregå. Der er dialog mellem medarbejder og leder om, hvordan timerne bedst udnyttes. 

Aftalen gælder som udgangspunkt for alle HK’erne på rådhuset, men medarbejdere, der ikke kan få deres arbejds- og privatliv til at hænge sammen med en 4-dages arbejdsuge, kan fortsætte med en 5-dages arbejdsuge.

Arbejdstidsaftalen er blevet til efter en længere proces med drøftelser i MED og arbejdsmiljøorganisationen, nedsættelse af arbejdsgrupper og løbende orientering af medarbejderne.

10 gode råd

Lokale arbejdstidsaftaler var også på programmet, da HK Kommunal først på året afholdt OK18-kurser for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne her havde bl.a. følgende gode råd:

  • Sørg for at sikre opbakning til aftalen i baglandet
  • Lav aftaler om arbejdstid i ”fredstid”, så der findes en aftale, hvis der opstår problemer
  • Indtænk arbejdsmiljøforhold i arbejdstidstilrettelæggelsen
  • Aftalen skal sikre fleksibilitet og bedst mulig sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv
  • Spørg i dit (F)TR-netværk, om der findes lignende aftaler
  • Gå efter enkle og operationelle aftaler
  • Arbejdstidsaftaler skal være skriftlige
  • Undgå forringelser af overenskomstens bestemmelser
  • Tjek med HK afdelingen, inden du skriver under
  • Gode aftaler tager lang tid – sæt god tid af