Alle medlemmer af HK Kommunal og HK’s a-kasse har automatisk en lønforsikring, der supplerer dagpengene, så man er sikret 80 procent af sin hidtidige løn i op til seks måneder, hvis man bliver ledig.

Der vil blive ekstra opmærksomhed omkring lønforsikringen, fordi HK kører kampagne for ordningen, fordi efter at både HK Stat, HK Privat og HK Kommunal nu er en del af en fælles lønforsikring i HK. I den forbindelse er det værd at gøre medlemmer af HK Kommunal opmærksom på:

  • Prisen for medlemmer af HK Kommunal er den samme lave som hidtil: 41 kr. om måneden. Inden for det beløb er der endda blevet plads til nogle forbedringer.
  • Fra 1. september 2019 kan man ansøge om fritagelse for at betale kontingent til HK Kommunal i op til seks måneder, hvis man er en af de få, hvor dagpengene allerede dækker 90 procent af hidtidig løn. 
  • Lønforsikringen følger med, hvis man efter 1. september 2019 skifter job mellem de områder, hvor man er medlem af enten HK Privat, HK Stat eller HK Kommunal. Der skal altså i de tilfælde ikke optjenes ny anciennitet.
  • Hvis man melder sig ind inden 1. september 2019, skal man ikke som normalt have betalt til ordningen i 12 måneder for at kunne gøre brug af forsikringen. Dermed kan man som nyledig fra 1. september få udbetalt penge fra forsikringen.

Læs om forsikringen og prøv beregneren, der viser, hvor meget man kan få udbetalt fra lønforsikringen

Til brug for dig, der som TR gerne vil gøre opmærksom på lønforsikringen over for medlemmer eller potentielle medlemmer af HK Kommunal, er her en plakat/flyer, som kan omdeles eller sættes op på opslagstavlen. Den findes i to størrelser: A4 og A3:

A4 Lønforsikring plakat 2019 HK Kommunal

A3 Lønforsikring plakat 2019 HK Kommunal