I begyndelsen af 2020 forhandler HK Handel og arbejdsgiverne om de nye overenskomster. Det har stor betydning for dig og dine kollegers lønforhold, fritid, uddannelse, arbejdssituation og mange andre områder, som overenskomsterne sætter rammerne for på jeres arbejdsplads. 

Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant har du en vigtig rolle i at fortælle, hvordan jeres arbejdsplads ser ud, og hvilke forbedringer I kunne tænke jer. Du har mulighed for at få indflydelse, bl.a. ved at deltage i den kommende OK20 konference. Her kan du møde kolleger fra hele landet og udveksle erfaringer om de eksisterende overenskomster, samt komme med forslag til fornyelser i overenskomsterne 2020.

Tilmeld dig konferencen via MitHK. Du får selvfølgelig betalt tabt arbejdsfortjeneste og transport, når du deltager i konferencen.

HVOR: Konferencen afholdes i ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

 

Følg også med i dit nyhedsbrev og på vores nyhedsside om OK20, hvor vi løbende holder dig orienteret.