JetteJette Jensen, er 61 år og IT-projektleder i Udenrigsministeriet.

Jette blev ansat som korrespondent i 1980 og har i det job været udsendt til det tidligere Jugoslavien og New Delhi i Indien. Efter Jette blev gift, blev hendes mand udsendt til Rumænien og senere til Indonesien i 6 år, hvor Jette fulgte med som lokalt ansat på den danske ambassader. Undervejs skiftede Jette fag og er blevet uddannet EDB assistent, IT Merkonom og IT-projektleder.

Jette fortæller:

IT-projektleder job i UM, hvad indeholder det?

 

Planlægning af byggeprojekter

Når en ambassade, handelskontor etc. skal bygges, sættes en mængde opgaver i gang. Det involverer IT-teknikere, IT-elektrikere og IT-projektledere, bygge-projektledere, bygningsansvarlige, arkitekter, rådgivere, elektrikere og mange flere. Alt i alt er der i omegnen af 100 personer involverede alt iberegnet. Alle er ikke på banen samtidig, men de fleste er involveret fra starten og bidrager med rådgivning inden for deres respektive områder, indtil der foreligger et færdigt projekt, som kan sættes i gang.

En ambassade skal flyttes til nye lokaler

Når en ambassade, handelskontor etc. skal flytte, involverer det stort set lige så mange personer og opgaver som ved et byggeri. Forskellen er, at der ikke skal lægges grundsten. Lokalerne er oftest placeret i en nyere etageejendom, hvor arealet er ribbet for skillevægge, gulve og lofter, og hvor det er opgaven at indrette kontorerne fra bunden.

Samflytning med andre ambassader

Ofte samarbejder vi med vores nordiske kolleger om at dele en adresse. Vi flytter sammen. Men det er ikke altid lige let med forskellige politikker og krav til udstyr, materialer, indretning etc. Her taler vi om, at vi har 2-3 forskellige grupper, der udover at skulle bygge en fælles ambassade, også skal tilgodese statslige byggestyrelser i de øvrige hovedstæder. Disse har også deres egen holdning til, hvordan et byggeri skal se ud. Her er IT-projektlederne også på banen for at sikre at landenes IT-krav tilgodeses.

Det Digitale Push

Som en del af vores service og vedligeholdelse af installationer og hardware på vores ambassader, foretager vi med nogle års mellemrum et servicebesøg. Her tilser vi, at udstyret fungerer, udbedrer fejl og mangler og udskifter det, om nødvendigt.
Vi underviser kolleger i brugen af vores IT-systemer, således at nye brugere bliver mere selvhjulpne, og evt. nyt software bliver introduceret.
Sidst men ikke mindst rådgiver vi som standard om datasikkerhed for at sikre en fælles forståelse.

Lukning af en ambassade

Det sker fra tid til anden, at regeringen pålægger os at spare. Ud over de menneskelige konsekvenser ved en lukning er der ligeledes nogle praktiske konsekvenser i forhold til opgaver og IT-udstyr.

IT-projektlederens rolle i forbindelse med lukning handler mest om at rådgive kollegerne om, hvad der skal ske med IT-udstyr – skal det kasseres, sælges eller sendes hjem, og hvordan skal det håndteres. Planlægning af og flytning af data, destruktion af udstyr, samarbejde med speditører etc. etc.

Andre opgaver

Ud over åbning, flytning og lukning af ambassader, som til tider optager rigtig meget tid af en arbejdsdag, så er der også en del mere almindelige arbejdsopgaver herunder

 •  Styring af projekter (fremdrift)
 • Deltagelse i projekter
 1. Opgraderinger
 2. GDPR
 3. Tilpasning i forhold til organisationsændringer
 4. Leverandørstyring / samarbejde i forhold til udetjenesten
 5. Pas og visum regler, vaccinationer og assistance til kolleger og eksterne samarbejdspartnere
 6. Indkøb, pakning og forsendelse af materialer til ambassaderne i forbindelse med byggeprojekter og andre besøg.
 7. Samarbejde med speditører i forbindelse med planlægning og levering af forsendelser ude i verden.
 8. Speditionsregler ude i verden.
 9. Økonomi i projektet
 10. Faktureringer
 11. Og sikkert en del mere, som man bare gør, uden egentlig at tænke det ind som en opgave.

TR – opgaver i SAMDATA, UM regi

Administrative opgaver som hører med til klubarbejdet, så som generalforsamlinger, lønforhandlinger, medlemspleje, rådgiver / coach, kompetenceudvikling, politikker tage jo den tid det tager.
Derudover har vi desværre også behov for at håndtere konflikter, vejlede ledelse og medlemmer om does and don’ts, løsning af arbejdsmiljø udfordringer i samarbejde med klubbens arbejdsmiljørepræsentant, og agere ”politibetjent”.
Og så har jeg i en årrække fungeret som SU-næstformand for kontorfunktionærgrupperne med hvad dertil hører af samarbejde på tværs med andre klubber og personalekategorier.

Udenfor UM

For at det hele ikke skal drukne i arbejde ….. har jeg i nogle år været en del af HK Stat Hovedstadens bestyrelse og formand for SAMDATA HK Hovedstaden.
Disse opgaver giver mulighed for at holde fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig rent fagpolitisk og på de enkelte arbejdspladser i hovedstaden og bidrage med egne erfaringer og løsninger.
Som noget forholdsvist nyt har jeg engageret mig i lokalpolitik. Det netop overståede Folketingsvalg og EU valg gav en dybere forståelse af, hvad der sker på ”borgen” og i baglandet.
Endelig benytter jeg mine IT-kundskaber i lokalbestyrelsen og det lokale Landsbyudvalg, hvor vi skal i gang med at finde en løsning på det informationsbehov der er, når man er en kommune med 49 landsbyer, der alle meget gerne skal kunne se sig selv som en del af et hele.