Næstformand i HK Stat Peter Raben. Foto: Mikkel Østergaard

Næstformand i HK Stat Peter Raben. Foto: Mikkel Østergaard

Lige omkring 500 nye studerende begynder i 2019 på uddannelsen til administrationsbachelor. Og samtidig viser hele 1.729 ansøgere, at der er en rekordstor interesse for den administrative uddannelse.

Fremgangen i antal ansøgere er på 1,4 procent – og den øgede interesse er især slået igennem på de større uddannelsesinstitutioner som Københavns Professionshøjskole, VIA UC i Århus og i UCL i Odense. Der er fortsat ledige studiepladser på nogle af uddannelsesstederne, så det endelige antal optagne kendes først senere på året.

Der er dog tale om et mindre fald i antal optagne. Men den tendens er der ifølge næstformand i HK Stat, Peter Raben, ingen grund til at frygte. Set i et længere tidsperspektiv har antallet af optagne nemlig haft en kraftig vækstkurve.

- Man kunne ellers have frygtet, at det store politiske fokus på at effektivisere og spare i den offentlige administration, ville afholde nogle unge fra at søge ind på uddannelsen. Men tværtimod har vi set, at der har været en stabil og gennem årene voksende interesse for at søge ind på uddannelsen som administrationsbachelor, som da også giver mange spændende jobmuligheder, siger Peter Raben. 

”De studerende klædes godt på”

I begyndelsen var især de statslige arbejdspladser noget tøvende med at ansætte administrationsbachelorer. Men de ansættes nu i stigende omfang også i staten. 

- I en stadig mere kompleks offentlig forvaltning er der brug for medarbejdere med netop administrationsbachelorernes kompetencer. For bedst muligt at opfylde fremtidens krav til kompetencer er uddannelsen netop blevet justeret og opdateret med en ny studieordning med øget vægt på digitalisering, så de studerende klædes godt på til at arbejde med de muligheder og udfordringer, som digital forvaltning rummer, siger Peter Raben.

Den nye studieordning, som er trådt i kraft pr. 1. august, indebærer enkelte ændringer. Der er ikke længere valgfri moduler rettet mod bestemte sektorer og beskæftigelsesområder i den offentlige sektor, men mere bredt orienterede valgmoduler. Den nye studieordning forsøger dermed at sikre en god fremtidssikring af uddannelsen. 

Læs mere om uddannelsen i den reviderede bekendtgørelse.