Merete 

1. september fik Merete Lodal Møller, 31 år, et job i Skattestyrelsen, hvor hun også indledte sin elevtid 2 år tidligere. Allerede i januar 2020 går hun i gang med en diplomuddannelse i skat. Uddannelse kan man aldrig få for meget af, mener hun.

- Jeg ringende til min kommende afdelingsleder og spurgte til mulighederne for det. Det værste, der kan ske er, at hun siger nej. Men i så fald må man bare arbejde sig derhen, hvor man kan få et ja på et tidspunkt, siger Merete.

Hun er typen, der rækker ud efter mulighederne.

- Det er altid en god ide at være proaktiv. Prøv at opsøge nogle opgaver. Er der noget, du synes er spændende, så spørg!

Sådan lyder hendes råd til dem, der går i gang med en elevuddannelse i staten.

Merete var ansat hos McDonald’s i næsten 10 år i forskellige stillinger og deltid og fuldtid på skift. Så satsede hun på uddannelse og karriere i Skat. Foto: Lars Aarø.

Alt hvad du skal vide som elev i staten 

Hvad har du gjort for at få noget ud af dit elevforløb?

- Jeg arbejder bedst selvstændigt, så jeg fik rimelig hurtigt lov til selv at sidde med mine sager. Jeg viste, at det kunne jeg godt, og fik så lov at bygge mere og mere på, siger Merete.

- Jeg startede på 1. år af uddannelsen med at arbejde med befordrings- og rejsefradrag. På 2. år var jeg i Straffesagsenheden. Her var blandt andet tast selv-sagerne spændende. I TastSelv-sagerne gennemgår vi en allerede afsluttet sag og kigger på, om der i forbindelse med for høje fradrag kan være sket noget strafbart.

- Jeg fik lov til sammen med en jurist at lave nogle af den slags sager. Jeg lavede sagen, og juristen gennemgik den selvfølgelig, før vi sendte den ud af huset. Jeg fik lov at fordybe mig i det, jeg synes er spændende. Det var ikke planen fra begyndelsen, men jeg spurgte om det, siger Merete.

- I Horsens, hvor vi arbejdede med årsopgørelsen, aftalte vi også, at jeg - når der ikke var så travlt hos os selv - kunne tage ud og besøge nogle andre afdelinger og høre om deres opgaver. Jeg fik indblik i, hvad de laver og hvordan det har indflydelse på, hvad jeg laver.

Merete var fx i Svendborg og tale med eCapital, som tager imod alle tredjepartsoplysninger fra banker og fagforeninger og sørger for at de kommer ind på årsopgørelsen.

- Jeg så, hvordan de gjorde det. Jeg fik et overblik over sammenhængen i produktionen i Skat, konstaterer Merete.

Hvilken rolle spillede din oplæringsansvarlige for dig?

- Vi kørte noget sidemandsoplæring til at starte med, og hun var den, jeg kunne gå til med alle spørgsmål. Samtidig var hun også tillidsrepræsentant, så hun har kunnet guide mig igennem. Det er faktisk noget helt andet at komme fra det private og ind i det offentlige. Fagforeningen spiller en langt større rolle. De er til stede på de forskellige adresser. Der er altid en, du kan gå til.

Har nogen syntes, at du bare skulle sidde ved dit skrivebord og passe dit arbejde?

- Der var lidt skepsis til at begynde med over, at jeg skulle sidde med tast selv-sagerne. Kan en elev det? Men jeg er typen, der så siger: ’Hvad skal der til for, at jeg kommer derhen, hvor I tror på, at det her kan jeg?’ Så arbejder jeg hårdt for det – og så kommer tingene lige så stille, forklarer Merete Lodal, der før sin karriere i Skat var ansat i forskellige jobs hos McDonald’s, i en periode som driftsleder.