Omstillingsfond

Er du i job? Og har du enten ingen eller kun en erhvervs- eller gymnasial uddannelse? I så fald kan du få 10.000 kroner af Omstillingsfonden om året til at gå i gang med eller fortsætte på et af landets erhvervsakademier eller professionshøjskoler. Men hvis du skal nå at få din del af fondsmidlerne, så skal du til at skynde dig. Uddannelsessæsonen starter nemlig lige om lidt.

- Med de 10.000 kroner kan du - hvert år - uddanne dig uden selv at betale en krone eller bekymre dig om, hvorvidt din arbejdsgiver eller kompetencefond vil punge ud. Du kan begynde allerede om et par uger eller gøre dig klar til næste runde. Der er løbende opstart, siger Kristi Maire Rammo, som er uddannelsessekretær hos HK/Privat.

Hun forklarer, at et kort modul typisk tager fire til frem dage, mens de lange varer otte eller ni dage, hvis du vel at mærke tager uddannelsen i arbejdstiden - efter aftale med arbejdsgiver. Tager du uddannelse som aftenundervisning i din fritid, skal du regne med dobbelt så mange aftener.

Du skal ikke engang søge - bare krydse af
Et fagmodul på fx en akademiuddannelse koster normalt mellem 2.000 og 5.000 kroner, mens et langt modul kan koste helt op til 10.000 kroner. Men de penge bliver du altså helt fritaget for at betale. Og det er ret simpelt nemt, for du skal ikke engang søge om det nogen steder - bare krydse af.

- Alt, der skal til, er, at du krydser af, at du er i målgruppen og søger gennem Omstillingsfonden, når du tilmelder dig en uddannelse, siger Kristi Maire Rammo.

Der er årligt sat 65.700.000 kroner af i Omstillingsfonden. Og de penge er fordelt ud over en række institutioner, der tilbyder de relevante fag. Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er ansvarlig for fonden i det daglige, har en del af uddannelsesinstitutionerne allerede brugt flere penge, end der er sat af. Heldigvis er der en ekstra pulje penge sat af til netop den situation.

Har du ret til 10.000 kroner

Du har ret til at få 10.000 kroner ud af Omstillingsfonden om året til efter- og videreuddannelse frem til og med 2021, men kun:

/ hvis du er i arbejde på hel- eller deltid –selvstændige og freelancere uden ansættelsesforhold kan ikke få

/ og du maksimalt har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som dit højeste afsluttede uddannelsesniveau. 

sådan gør du - trin for trin

Med dig selv: Find ud af, hvad der motiverer dig og overvej, hvad du vil.

Med din familie: Afklar med din familie, om der er plads til, at du helliger dig uddannelse i en periode. Hvis du tager uddannelsen i arbejdstiden - efter aftale med arbejdsgiver - tager de korte moduler typisk fire til fem dage, mens de lange varer otte eller ni dage. Tager du uddannelsen som aftenundervisning i din fritid, skal du regne med dobbelt så mange aftener.

Med din arbejdsplads: Tal med din chef om, hvorvidt du må tage uddannelsen i arbejdstiden, eller om du skal bruge din fritid på det. Og tal med dine kolleger om det og afstem forventninger til det praktiske i dit fravær. Og find fx én at følges med.

Hovedparten af HK/Privats overenskomster giver dig ret til at få fri til efter- og videreuddannelse. Tjek din overenskomst på www.mithk.dk eller kontakt din HK-afdeling.

Tilmeld digwww.audiplom.dk eller direkte på den enkelte uddannelsesinstitutions hjemmeside. Og husk at udfylde ’tro og love’-erklæringen, hvor du klikker af, at du er i beskæftigelse, hvad dit højeste uddannelsesniveau er, og hvorvidt du har modtaget midler fra Omstillingsfonden i det indeværende år.

Er du i tvivl, så kontakt en studievejleder på uddannelsesinstitutionen eller få sparring hos HK’s Karrieretelefon alle hverdage kl. 13-16 på telefon 33 30 44 60.

 

Kilde: Uddannelsessekretær i HK/Privat Kristi Maire Rammo  

fonden

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021. Fonden råder over 65 millioner kroner om året i alle fire år.