Danmark skal være den førende healthtech-nation.

Sådan lyder ambitionen og målet i det nye samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Industri.

Der er tale om et offentligt-privat samarbejde, hvor sundhedsindustrien skal udvikle digitale sundhedsløsninger.

Det sker via en række initiativer.

Borgeres sundhedsdata skal indsamles

 

  • Der skal sikres ÉN indgang til sundhedsdata, hvilket skal ske i regionale datastøttecentre, der bl.a. skal tilbyde hjælp til at koble data på tværs af datakilder sammen, tilbyde databehandling, forberedende myndighedsbetjening.
  • Danske Regioners bestyrelse skal udpege centrale behov i sundhedsvæsenet, der skal målrette udviklingen af digitale løsninger.
  • Øget brug af borgernes egne sundhedsdata. Parterne ønsker at opsamle og bruge de sundhedsdata, som borgere genererer via digitale devices som smartphones, sundhedsapps, løbeure mv, sådan at behandling fremover kan skræddersyes til den enkelte patient.
  • Der skal etableres et overblik over alle health-tech initiativer, ligesom der iværksættes innovationsprogrammer og investeringsfonde.
  • Desuden afholder man et topmøde i foråret 2020 om Healthtech, ligesom man vil styrke ideudvikling af spændende projekter ude på de enkelte klinikker/afdelinger.

Der ligger muligheder for lægesekretærerne

Nathali Schaap Degn, formand for DL, er meget begejstret for initiativet og ser gode muligheder for lægesekretærerne.

- Selv om der nok ligger en del automatisering af opgaver i udspillet, så ser der også ud til at opstå masser af nye opgaver og muligheder. Især kommer der en del med databehandling og analyser af data og ikke mindst vejledning af borgere ift hvad al den tilgængelige data betyder for dem.