Formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen, er på flere hundrede pensionerede medarbejderes vegne dybt skuffet efter en dom i Østre Landsret i dag tirsdag den 20. august. Her får DSB og Banedanmark medhold i, at de havde ret til at inddrage de pensionerede medarbejdernes frikort i 2016 – oven i købet uden at give en økonomisk kompensation.

DSB og Banedanmark påstår, at frikortet er et personalegode, som de ensidigt har besluttet, og at det kan tages væk igen, hvis virksomheden beslutter det. Det giver dommen fra Østre Landsret virksomhederne ret i.

Formanden konstaterer, at medlemmerne har erlagt deres del af aftalen, nemlig at arbejde i 25 år. DSB og Banedanmarks modydelse er at give pensionerede ansatte fribefordring. ”Men virksomhederne har altså valgt, at man vil se bort fra det løfte. En ting af jura – og her har retten talt, men en anden ting er almindelig ordentlighed. Her har virksomhederne under alle omstændigheder svigtet.” siger formand Dennis A. Jørgensen.


Ansat på et forkert grundlag

Da DSB i sin tid varslede inddragelsen af frikortet for pensionerede medarbejdere fra Banedanmark, anlagde HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund sag mod Banedanmark og DSB på vegne af deres de medlemmer, der var pensionerede fra Banedanmark. Krav 1 var at få frikortet tilbage. Det alternative krav 2 var i det mindste at sikre medarbejderne en kompensation, hvis de ikke kunne få frikortet tilbage.

Ingen af kravene blev imidlertid opfyldt.

”Frikortet har været en del af lønnen og dermed en del af beslutningsgrundlaget for i det hele taget at søge job i Banedanmark. Inddragelsen af frikortet har ændret på forudsætningerne for medlemmernes langtidsplanlægning, hvor transport naturligvis er en væsentlig størrelse.”


Anke ?

”Desværre er et ord ikke længere et ord – heller ikke selv om vi endda har det på tryk,” siger Dennis A. Jørgensen.

HK-formanden siger dog samtidig, at kampen ikke er slut.

”Der er fortsat en mulighed for at anke sagen til Højesteret, så når vi har gennemgået dommen med vores jurister, vil vi beslutte, om vi gør det, men det er som udgangspunkt min indstilling, at vi anker.

Her kan du læse Østre Landsrets anonymiserede begrundelse og resultat.
 

Her kan du læse om sagens historik

 

Få et overblik over den store sag.