Koncentreret kvinde ved computer

- De administrative opgaver forsvinder jo ikke, bare fordi man sparer på administrationen. Sådan siger HK Kommunals formand, Bodil Otto, om finansminister Nikolai Wammens (S) udmelding om, at der skal bruges færre penge på administration i såvel kommuner som regioner.

Finansministerens budskab kommer i kølvandet på de netop påbegyndte forhandlinger om det kommende års økonomi i kommuner og regioner. Men Wammens regnestykke holder ifølge Bodil Otto på ingen måde vand.

- Hvis de administrative medarbejdere forsvinder, så betyder det jo bare, at lærere, pædagoger, læger og alle de andre faggrupper sidder tilbage med en opgave, der tager kostbar tid fra det, de er sat i verden for – fra deres kerneopgave. Det får man bestemt ikke mere borgernær velfærd af. Tværtimod, lyder det fra HK Kommunals formand.

Effektiv administration giver mere service

Bodil Otto peger på en række undersøgelser, der samstemmende viser, at alt for mange offentligt ansatte har fået så meget administrativt arbejde, at det går ud over deres faglighed og deres mulighed for at servicere borgere eller patienter optimalt.

- Hvis vi skal frigøre de mange offentligt ansattes tid til det, de er bedst til, må HK’ere og lægesekretærer aflaste dem for det administrative. Det skaffer flere hænder til borgere og patienter. Samtidig bliver administrationen mere effektiv, fordi HK’erne er uddannet til det. Wammen bør lytte til de ansatte, der til dagligt servicerer borgerne, fremfor bare at trække administrationskortet, siger Bodil Otto.

Besparelser rammer lavindkomster

Formanden tilføjer, at der derudover er en tæt sammenhæng mellem administrative udgifter og befolkningens udgiftsbehov.

- Det gælder enlige forsørgere, lavindkomstgrupper, arbejdsløse og borgere i almene boliger, som på grund af deres økonomiske, sociale, helbredsmæssige eller arbejdsmæssige situation oftere kan have behov for at kontakte kommunens socialforvaltning eller jobcenter. Administrative besparelser rammer derfor også den borgernære velfærd direkte, lyder det fra Bodil Otto.

Artiklen er opdateret 21. august 2019