Hvad betyder det, at mine feriepenge bliver indefrosset fra den 1. september?

Ulla Rønsch Lundby, faglig sagsbehandler:

Vi er i øjeblikket midt i en overgangsordning forud for den nye ferielov, der træder i kraft september 2020. Den nye ferielov indeholder princippet om samtidighedsferie, der betyder, at du kan afholde din ferie løbende, som du optjener den. Ikke som nu, hvor du afholder ferie, som du optjente året før.

Overgangsordningen medfører, at den ferie, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 gemmes og kan bruges til ferieafholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 - dvs. sommermånederne lige inden den nye ferielov træder i kraft. Derudover bliver ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefrosset. Du skal ikke bruge de penge, fordi du næste ferieår vil afholde samtidighedsferie. Pengene vil blive indsat på en særlig fond, og du kan få dem udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Jeg har fået opkald fra medlemmer, hvis chefer mener, at dette betyder, at al ferie optjent i 2018 skal være afholdt pr. 1. september i år. Det er lodret forkert. Indtil 1. maj 2020 kan du afholde din 2018-ferie helt, som du plejer at kunne.

Du kan læse alt om den nye ferielov her. Og du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har yderligere spørgsmål.

 

Jeg er elev på en virksomhed uden overenskomst. Har jeg ret til feriefridage?

Pia Iversen, faglig sagsbehandler:

Ja, du har. Som elev på en virksomhed uden overenskomst er du stillet nøjagtigt, som hvis der var en overenskomst. Man følger blot den generelle overenskomst, der er for området. Det betyder, at selvom ingen af dine kolleger for eksempel fra feriefridage, så har du det som elev.

Det er ikke alle chefer, der har forstået det. På denne tid af året, hvor mange starter i en ny elevplads, får jeg jævnligt opkald fra elever på virksomheder uden overenskomst, som har fået at vide af deres chef, at de ikke er omfattet af en overenskomst. Det passer ikke, og det hjælper vi i HK gerne med at sætte på plads.

Du kan læse alt om dine rettigheder som elev her.

 

Er det noget med, at I tilbyder gratis fotografering?

 Mette Bolvig Pedersen, kursussekretær:

Ja, cirka en gang om måneden kan du komme ud til HK Sydjylland på Jupitervej i Kolding og gratis få taget et professionelt billede, som du kan bruge til dit CV, din Linked In-profil eller lignende.

Et professionelt billede giver dig en fordel, når du gerne vil bemærkes af eventuelle arbejdsgivere. Det sender de rigtige signaler i modsætning til mange af de privatbilleder, der ofte bliver brugt i professionelle sammenhænge.

Se her, hvornår vores fotostudie har åbent. Du skal ikke bestille tid til fotografering, men bare dukke op i det givne tidsrum. Husk at medbringe en USB-pind, så du kan få alle billederne med hjem med det samme. Alternativt kan vi sende dig udvalgte billeder efter nogle dage.