Ved at følge næsten 80.000 personer siden 1995 og frem til nu har forskere fra Københavns Universitet nu fået viden om, hvad mobning gør ved helbredet.

Undersøgelsen viser, at der er en markant sammenhæng mellem mobning og hjertekar-sygdomme.

Hvis en person er udsat for mobning på arbejdspladsen, øges risikoen for en hjertekar-sygdom med 59 procent.

Hvis der er tale om vold eller trusler om vold øges risikoen med 25 procent.

Men tallene kan faktisk være meget værre. For hvis der er tale om konstant mobning (defineret som daglig mobning gennem et år) øges risikoen med 120 procent.

Skyldes det stress eller alkohol?

Forskerne pointerer, at tallene i først omgang kun viser en statistisk sammenhæng – hvilket i streng videnskabelig kontekst ikke er det samme som årsagssammenhæng.

Man er derfor gået i gang med at undersøge, hvad der kan ligge bag tallene, men umiddelbart arbejder forskerne med teser om stresstilstande og forhøjet blodtryk kan sætte gang i fysiologiske reaktioner.

Det kan dog ikke udelukkes, at årsagerne skal findes i mere psykosociale faktorer som øget alkoholindtag, trøstspisning eller endda at der ligger en øget psykologisk sårbarhed til grund for at hjertekarsygdomme lettere udløses hos visse personer.

 

DU FÅR GODE RÅD OG FAGLIG HJÆLP – NÅR DU ER I JOB

Vi er eksperter i dine vilkår på jobbet – for hver arbejdsplads har sin egen kontaktperson og faglige medarbejder hos HK. Hun kender de unikke vilkår, som lige præcis jeres arbejdsplads har. Og så kender hun dit fag. Derfor er du garanteret kompetent og professionel rådgivning, uanset om det handler om løn, stress, arbejdsmiljø eller spørgsmål om overenskomst. Du er altid velkommen til at kontakte dine lokale afdeling for at få råd og vejledning.