Fremtidens kontor er ikke bare rundt om hjørnet. Det er her allerede. Derfor satte tillidsrepræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune sammen med ledelsen et storstilet møde op lige inden sommerferien, hvor der blev sat ord på, hvad det er man skal kunne som kontormedarbejder i dag og i fremtiden.

– Vi er kommet til robotternes og selvbetjeningsløsningernes tid, hvilket betyder, at de kendte kontoropgaver forsvinder og erstattes af nye. Og skal vi undgå at arbejde os selv ud af arbejdsmarkedet, er det sidste udkald for os, der sidder i jobbene i dag, siger June Andersen, fællestillidsrepræsentant for HK'erne i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Mødet kom i stand efter at tillidsrepræsentanterne i forvaltningen inviterede både deres ledere og uddannelsesinstitutionerne Metropol og COK til at stille op ved et møde, hvor de kunne komme med deres bud på, hvad de administrative medarbejdere skal gøre for at udvikle sig, bevare og finde job i en automatiseret verden. De kom med hver deres stand og oplæg. Og mødet blev en stor succes, selvom June Andersen godt kunne tænke sig, at der var kommet flere af hendes kolleger. For hende er det vigtigt, at hver eneste af dem bliver klar over alvoren i situationen. Og hun og resten af klubbestyrelsen gør derfor klar til at holde flere møder af samme slags.

– HK'erne er voldsomt udfordrede. For det er ikke bare den digitale udvikling, der kommer og stiller krav til os om nye kompetencer, det er også de økonomiske nedskæringer, som efterhånden er dagligdag i kommuner og regioner. Hvis ikke vi som HK'ere sørger for at følge med, er det klart, at vi rykker frem i køen af dem, der risikerer at blive afskediget. Derfor kan vi ikke understrege det nok over for alle vores kolleger, at de skal sørge for at efteruddanne sig – og at det skal være nu, lyder det fra June.

Barrierer i vejen

Hun og hendes kolleger gør, hvad de kan for at motivere deres kolleger. Og hun ser også, at der er fremgang i antallet af HK'ere, der søger penge fra kompetencefonden til efteruddannelse. Men hun erkender, at der stadig er nogen, der oplever barrierer, såsom eksamensskræk, eller som har svært ved at se, at de kan undværes. Det sidste er desværre også holdningen hos enkelte chefer, ifølge June Andersen.

– Jeg synes generelt, det går for langsomt med at få uddannet de administrative medarbejdere. Det sker i hvert fald ikke i samme takt, som robotterne kommer ind fra højre. Set i det lys er det også bekymrende, at vi i vores forvaltning ikke tager ret mange elever ind – kun 1-2 om året. Og det er for lidt til at erstatte de kolleger, der forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Vi har brug for unge med de nyeste kompetencer, som grunduddannelserne giver dem, hvis vi skal bevare vores arbejdspladser fremover, påpeger fællestillidsrepræsentanten.

Flere muligheder for at dygtiggøre sig

Skal hun pege på, hvilke uddannelser, hun mener, er relevante for HK'erne i dag, er det enten fag på bachelor- eller diplomniveau. Ikke nødvendigvis en hel diplom, men et semester. Således findes der i dag diplom-fag, hvor uddannelsesinstitutionerne har målrettet deres it-uddannelser til det offentlige system. Desuden findes der moduler, hvor man som administrativ medarbejder kan lære at programmere og være med til at vedligeholde robotterne.

– Dem, der har gennemført disse fag og uddannelser, er blevet en attraktiv arbejdskraft, kan vi se. Så det er bare om at komme i gang, opfordrer June Andersen.