Da Sundhedsplatformen blev indført, stod lægesekretærerne på Bornholms hospital – ligesom på mange andre hospitaler – i en usikker jobsituation, fordi det nye it-system lagde op til at overflødiggøre mange af de opgaver, sekretærerne hidtil havde udført. Det fik ledelsen på Bornholms Hospital til at indgå en aftale med HK om at satse på kompetenceudvikling af lægesekretærerne, i stedet for fyringer. Og eventuelle personalereduktioner skulle ske ad naturlig vej.

Baggrunden for aftalen var en fælles opfattelse blandt ledelse og tillidsrepræsentanter af, at der i fremtiden fortsat ville være brug for lægesekretærer, men at deres arbejdsopgaver ville ændre sig i takt med Sundhedsplatformens udrulning, hvorfor lægesekretærernes kompetencer måtte ændre sig i samme takt.

For enhedschef Henrik Buch Nielsen og daværende fællestillidsrepræsentant Heidi Lykke Jensen var beslutningen om at gøre kompetenceudviklingen 'obligatorisk' derfor både et ønske om at sikre, at hospitalet havde de rette kompetencer i fremtiden, og at den enkelte lægesekretær også i fremtiden ville være attraktiv på arbejdsmarkedet.

Aftalen indebærer, at alle lægesekretærer på Bornholms Hospital inden for de næste 5-6 år, skal gennemføre Sundhedskommunom-uddannelsen. – Det er en rigtig god og fremsynet aftale, som giver os mulighed for at påtage os andre opgaver på hospitalet til erstatning for de skriveopgaver, som vi ikke skal udføre længere, siger Anni Bech Westerdahl, der nu er fællestillidsrepræsentant for HK på Bornholms Hospital.

Obligatorisk for næsten alle

Aftalen gør det altså obligatorisk for alle at tage uddannelsen – med undtagelse af dem over 60 år, for hvem det er frivilligt. Uddannelsen gennemføres lokalt; dvs. underviserne fra COK kommer til Bornholm, og undervisningen foregår på hospitalet. Det betyder, at eleverne ikke skal pendulere frem og tilbage mellem Bornholm og København, men kan komme hjem til deres familier hver dag til normal tid.

Fordelen ved et rekvireret forløb fra COK er, at hospitalet selv kan påvirke afvikling af undervisningen med hensyn til undervisningsdage og tidspunkter. Lægesekretærer fra både psykiatrien og Regionens Screeningsekretariater får også mulighed for at deltage i modulerne ved at aftale dette med deres respektive ledelser. Det giver en god dynamik på holdet.

Et turboforløb

Lægesekretærerne er delt i hold på 10 personer, som gennemfører uddannelsen sammen. Og i stedet for som normalt at have undervisningen spredt over et helt semester, skal den her gennemføres over ti uger med to dage på skolebænken hver anden uge.

– Det er noget af et turbo-forløb. Men sådan har vi aftalt vilkårene, fordi vi er så langt fra uddannelsesinstitutionerne i hovedstaden. Det er selvfølgelig hårdt med en masse læsning og opgaveskrivning ved siden af, at vi skal passe jobbet. Og det er også hårdt for vores kolleger, når en fjerdedel af os er væk af gangen. Men vi hjælper hinanden. Alle skal jo igennem uddannelsen, og det motiverer til at give den en ekstra skalle, siger Anni Bech Westerdahl.

Hun er selv med på det første hold, der gennemfører uddannelsen, og mangler kun den sidste del af den. Og hun er allerede rigtig godt tilfreds med forløbet og glæder sig over al den nye viden, hun har fået:

– Det er simpelthen drønspændende. Vi får et fint indblik i sundhedsvæsnet og lærer en masse om, hvordan det hele hænger sammen og hvorfor. Jeg har fået meget ny viden. Og vi får også nye kompetencer og redskaber inden for eksempelvis kommunikation og psykologi, som gør os i stand til bedre at kunne 'læse' folk og møde dem, hvor de er - og dermed hjælpe dem på den helt rigtige måde.

Positive kolleger

Som tillidsrepræsentant er hun meget tilfreds med, at ledelsen er med på at uddanne medarbejderne og klæde dem på til fremtidens arbejdsopgaver, hvad enten de er på hospitalet eller udenfor. Blandt kollegerne er stemningen positiv, selvom der er flere, der mener, at det burde være frivilligt at gennemføre uddannelsen.

– Jeg synes, det er fint, at det er obligatorisk. For følger vi ikke med kompetencemæssigt, kan vi nemt komme til at stå forrest, når der skal fyres. Arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden, og det er vigtigt, at vi ændrer os med det – livet igennem, mener Anni Bech Westerdahl og tilføjer:

– Selvom man har været i gang i 20 år kan man sagtens lære en masse nyt. Og det, vi ikke kan bruge lige nu, kan vi måske bruge inden længe. Som jeg ser det, er mulighederne her allerede, og der kommer flere hen ad vejen. Hospitalet har mange projekter i gang, og der skal vi byde os til. Vi kan bruges til mange ting. Og selvom man synes, man har travlt i hverdagen, er det bare om at stikke næsen frem og få øje på mulighederne – for ellers er der andre, der griber dem.

Fakta

  • Sundhedskommunom-uddannelsen består af 6 moduler, hvoraf 3 er obligatoriske, 2 er frivillige samt et afgangsprojekt
  • Hvert modul er på 10 undervisningsdage.

På Bornholms Hospital består uddannelsen af følgende moduler:

  • Sundhedsvæsenet – opgaver, struktur og økonomi
  • Forløbskoordinering
  • Kvalitet, patientsikkerhed og samfundvidenskabelig metode
  • Valgfag: Digitalisering på arbejdspladsen
  • Valgfag: Databearbejdning og controlling
  • Afgangsprojekt
  • Mundtlig eksamen i afgangsprojekt.