Ændringerne betyder, at du ikke længere skal vente op mod næsten 1½ år med at afholde den ferie, du optjener, men at du kan afholde den løbende.

For at undgå at der skal holdes 10 ugers ferie i forbindelse med overgangen til den nye lov, er det besluttet at indefryse de 5 uger, som du så får udbetalt, når du går på pension og endeligt har forladt arbejdsmarkedet.

Du vil efter den nye ferielov stadig optjene 2,08 dages ferie om måneden svarende til 25 feriedage på 12 måneder.

De optjenes fremover fra den 1. september til den 31. august og skal holdes fra den 1. september til den 31. december. Altså sideløbende men med en forlænget afholdelsesperiode.

Mange af de tidligere regler vil stadig være gældende, men i den nye lov er det præciseret, at arbejdsgiver skal varsle hovedferien (3 uger) med 3 måneders varsel og restferien (2 uger) med 1 måneds varsel. Det kan man ikke længere fravige i ansættelseskontrakten.

Overgangsordningen kan være lidt sværere at forstå.

Men kort fortalt vil ferien optjent i kalenderåret 2018 skulle holdes som før – altså fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020.

Ferien optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,64 dage) holdes fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Fra 1. september 2020 kan de 2,08 feriedage om måneden afholdes løbende.

Ferien optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (25 dage) indefryses og udbetales når man går på pension og endeligt har forladt arbejdsmarkedet.

Vil du høre meget mere om de nye regler og kunne spørge ind til dem? Så deltag i vores aftenkursus tirsdag den 10. september fra 17 – 20, hvor faglig medarbejder Lars Kristiansen fra HK Handel Hovedstaden vil gennemgå den nye ferielov.