Bekymret medarbejder

En leder, der ikke viser tillid eller er uklar, skaber utryghed blandt medarbejderne. Foto: Colourbox

Selv om langt de fleste HK’ere heldigvis oplever, at de er en del af et fællesskab på deres arbejdsplads, så er det ikke alle.

13 procent af HK/Privat-medlemmerne svarer, at de kun oplever det i mindre grad, mens 1 procent slet ikke mener, at der er et fællesskab. Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Epinion har lavet blandt 1.324 medlemmer for HK/Privat.

Når medlemmerne skal forklare, hvorfor de ikke mener, at der er fællesskab på deres arbejdsplads, så peger pilen især i én retning: Chefgangene. 7 ud af 10 noterer ledelsen som forklaring på det manglende eller begrænsede fællesskab.

Det er ikke så mærkeligt, siger Mette Mogensen, der er adjunkt og ph.d. ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School.

- Det kommer ikke bag på mig. Vi ved, at ledelsen har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø generelt. Ledelsen skal både skabe rammer for opgaveløsningen og fællesskabet. Når medarbejderne oplever, at ledelsen er årsag til et svagt fællesskab, så kan det være udtryk for, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at styrke arbejdspladsens sociale kapital i form af den indbyrdes tillid, den oplevede retfærdighed og det generelle samarbejdsklima, siger Mette Mogensen.

- Ledelsen har både en stor betydning og et særligt ansvar for at gå forrest, når det handler om at skabe et godt arbejdsfællesskab.

For de medlemmer, som ikke oplever et fællesskab på deres arbejdsplads, har det ret store konsekvenser. 4 ud af 10 svarer, at de overvejer at forlade arbejdspladsen af den grund. Næsten halvdelen oplever, at der bliver snakket bag om ryggen på hinanden, mens henholdsvis 40 og 39 procent svarer, at der ikke bliver dækket ind for hinanden ved travlhed, og at de er mindre effektive, end de kunne være.

Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.324 medlemmer for HK/Privat

 

Det betyder manglende fællesskab på arbejdspladsen

 

Top 3 over årsager til manglende fællesskab på arbejdspladsen

  1. Ledelsen
  2. At der er kolleger, som ikke bidrager til samarbejdet
  3. At vi er for få på arbejdspladsen

 

Det betyder fraværet af fællesskab på arbejdspladsen

  1. Der snakkes bag om ryggen på hinanden
  2. Jeg overvejer at skifte job eller stoppe
  3. At vi ikke dækker ind for hinanden ved travlhed
  4. At vi er mindre effektive, end vi kunne være
  5. Stort sygefravær

 

14 % af HK/Privats medlemmer oplever, at der i mindre grad eller slet ikke er et fællesskab på deres arbejdsplads.

 

Det siger medlemmerne om dårligt fællesskab

”Det er lidt psykisk hårdt og ikke så motiverende til daglig. Der bliver fokuseret meget på skyld.”

”Grupper og klikedannelse, med reduceret produktivitet til følge.”

”Kollegaer stikker hinanden, og ledelsen tager imod med kyshånd.”

”Ledelsen har held til splittelse blandt medarbejderne.”

”Man passer sig selv og sine opgaver.”

”Meget dårlig onboarding af nye medarbejdere.”

”Primært at det er svært at stå sammen mod ledelsen, selv om stort set alle ofte er enige om, at der foregår ting, der ikke er i orden.”

”Man tør ikke ytre sig.”

”Vi har ikke forståelse for hinandens opgaver, og vi arbejder ikke mod samme mål.”

Kilde: Epinions undersøgelse blandt 1.324 HK/Privatmedlemmer lavet for HK/Privat.