HK Privat indfører per 1/9 lønsikring til alle medlemmer, der både er medlem af HK Privat og HK's A-kasse. Vi har henover sommeren konstateret, at der fortsat er dokumentationsproblemer  i forhold til selvstændige freelancere efter indfasning af et nyt indkomstregister for selvstændige hos SKAT, som alle A-kasser skal benytte. Det giver desværre problemer i forhold til hurtig afklaring af dagpengeret og dermed retten til lønsikring.

HK Privat arbejder på højtryk med at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes at få selvstændige omfattet af lønsikringen, vil der blive mulighed for at søge fritagelse fra ordningen, og opkrævet betaling for ordningen vil så blive tilbagebetalt. Lige så snart vi har en afklaring, melder vi ud her  på sitet og via mail til de af jer, der står registreret som freelancere i vores medlemssystem.

Er du i tvivl om, om du er registreret som freelancer, kan du se det ved at logge ind på MitHK og se, om der står "FREELANCER" under klubber. Du kan få klubkoden ved at ringe til din afdeling og bede om at få sat klubkode Freelancer på. Det koster ikke ekstra, og du kan godt både stå som freelancer og som ansat, hvis du er begge dele.

Læs mere om lønsikring: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/06/20/nu-faar-du-okonomisk-tryghed-via-dit-medlemskab

Lønsikring i HK Privat