Kongres 2019

”Sammen kan vi mere”.
Det er sloganet, når HK/Privat i dagene 8.-10. september samles til kongres i Kolding. Her skal omkring 340 delegerede blandt andet under en stor temadag diskutere og inspireres til endnu stærkere fællesskab på arbejdspladsen.
- Fællesskaber, store og små, er jo under pres, og selv stærke fællesskaber skal vedligeholdes. Arbejdspladsens fællesskab er et af de allervigtigste for de fleste mennesker, så det er klart en vigtig dagsorden, siger formanden for HK/Privat, Simon Tøgern, der uddyber:
- Det stærkeste fællesskab er vel nok det, hvor du vælger en repræsentant og på den måde skaffer indflydelse på stort og småt. Så vi lægger også op til et ambitiøst målprogram for de kommende fire år, hvor vi skal styrke arbejdet for flere tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og større overenskomstdækning.

Læs meget mere om HK/Privats kongres her
Ny struktur og ny næstformand
Det er HK/Privats fjerde ordinære kongres siden stiftelsen i 2003 (efter en fusion mellem HK Service og HK Industri). Det er her, de delegerede beslutter, hvad der skal arbejdes med i de næste fire år, ved at vedtage et såkaldt målprogram, der beskriver indsatserne.

Derudover stemmer de delegerede om indkomne lovforslag. Det vigtigste denne gang er forslaget om at organisere fællesskaberne i HK/Privat anderledes. Forslaget går ud på at nedlægge de syv branchesektioner under HK/Privat og i stedet inddele HK/Privats medlemmer efter overenskomst-tilhørsforhold i fem grupper: Industri, Service, Sundhed, Grafisk samt Kooperation & Organisationer.

Derudover skal der vælges formandskab - bestående af formand og næstformand. Simon Tøgern genopstiller som formand. Derimod skal der vælges en ny næstformand, efter at den hidtidige næstformand, Marianne Vind, blev valgt ind i Europa-Parlamentet. I skrivende stund har kun Anja Camilla Jensen meldt sig som kandidat til den post.

Læs, hvor hun mener, at HK/Privat skal lægge kræfterne, i dette interview