DET ER UGENS GODE NYHED, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) nu vil fjerne det omstridte opholdskrav, som begrænser retten til dagpenge, hvis man har arbejdet i udlandet. Opholdskravet var nemlig helt urimeligt og fuldstændig umuligt at administrere for akasserne.

Reglerne har siden starten af året redet landets a-kasser og ikke mindst medlemmer, som har haft arbejde udenlands, som en mare. Derfor er det glædeligt, at regeringen træder i karakter og ruller indgrebet tilbage. Planen var sidste efterår, at opholdskravet skulle skærme for udlændinge, der kommer til Danmark for på den ene eller anden måde at lukrere på dagpengesystemet. Men ledigheden for udlændinge i Danmark er faldet markant.

SOM DEBATTEN og statistikken i løbet af året har vist, så er det derfor først og fremmest etniske danske lønmodtagere, som er blevet ramt. Det har givet helt unødig utryghed hos medlemmerne, og a-kassernes arbejde med at skaffe den krævede dokumentation på medlemmernes vegne har absolut ikke givet den ønskede effekt. Brancheorganisationen Danske A-kasser har således for nylig dokumenteret, hvor uhåndterbare reglerne om opholdskrav er. Fordi kasserne blandt andet er forpligtet til at hente oplysninger fra de lande, deres medlemmer har arbejdet i. Men over en tredjedel af de anmodninger, som kasserne sendte udenlands i januar, var ikke besvaret seks måneder senere. Danske A-kasser vurderer selv, at over 7.000 sager om året med reglerne om opholdskrav skal behandles manuelt i stedet for digitalt.

Opholdskravet stod således i vejen for den automatiserede og digitale behandling af dagpengesager, som ellers var en af grundforudsætningerne i dagpengereformen.

Der er absolut sund fornuft i at begrave reglerne om opholdskrav. Og til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard: Det kan kun gå for langsomt!.