Det var ikke illoyalt, at en medarbejder lavede lydoptagelser under et personalemøde om aflønningsprincipper.

Det slår Højesteret nu endelig fast efter sagen fra Viborg nu har været igennem alle retsinstanser.

Men med dommen har Højesteret altså underkendt Landsretten, som var kommet frem til den modsatte konklusion – nemlig at lydoptagelsen var groft illoyalt og dermed en klar bortvisningsgrund.

Sagen udsprang af en medarbejder, der altså optog diskussionen på personalemødet om provisionsordninger i firmaet for at sikre sig dokumentation for diverse udsagn.

Højesteret har altså vurderet, at hverken selve optagelsen eller den videre brug af den til dokumentation var grund nok til fyring.

Der skal være et specifikt formål med optagelsen

Men i dommen understreges det, at der er tale om en afgørelse i den konkrete sag.

Netop den pointe er uhyre vigtig, pointerer Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunal.

- Der er ikke tale om carte blanche til bare at kunne optage fra alle møder, men det handler om, at medarbejderen har haft et specifikt formål med optagelsen, nemlig at skaffe dokumentation i sin sag over for arbejdsgiveren, og det har Højesteret altså vurderet var et legitimt formål i den konkrete sag.

I dommen understreges det også, at lydoptagelserne også skal vurderes på, om de indeholder forretningshemmeligheder, strengt private forhold o.l.