Kongres_blad_14

I pantebrevsafdelingen hos Arbejdernes Landsbank ses medarbejderne også uden for arbejdstiden. Foto: Lisbeth Holten

Er der en følelse af fællesskab, så er man ordentlige ved hinanden. Der er altid én, der er parat til at hjælpe. Og der er tillid til medarbejderne.

Omvendt, hvis der ikke er en følelse af fællesskab, så snakkes der bag om ryggen på hinanden. Der bliver ikke dækket ind for hinanden ved travlhed. Og rigtig mange overvejer at tage konsekvensen og skifte job.

Det er essensen, når HK/Privats medlemmer skal svare på, hvad fællesskabet betyder. Alt efter om de synes, der er fællesskab på deres arbejdsplads eller ej. Heldigvis oplever HK/Privats medlemmer i ret stor stil, at netop de er del af et fællesskab, når de går på arbejde. Et stort flertal - 65 % - synes, at det er tilfældet i enten meget høj eller høj grad. Det viser en undersøgelse blandt 1.324 medlemmer, som Epinon har lavet for HK/Privat.

- Det er noget helt grundlæggende menneskeligt, at vi har brug for at indgå i fællesskaber. Man kan måle, at der hormonelt skabes glæde ved at indgå i fysisk interaktion med andre mennesker. Omvendt er noget af det sværeste for os som mennesker at føle os ekskluderet af et fællesskab, siger Mette Thingstrup.
Hun er erhvervspsykolog og har blandt andet specialiseret sig i at udvikle bæredygtige fællesskaber på arbejdspladser.

- Vi har op igennem 00’erne haft stort fokus på individualisering og selvrealisering. Det er der ikke i sig selv noget forkert i. Men det har betydet, at man blandt andet på arbejdspladserne i lidt for høj grad har vendt ryggen til værdien af at gøre det sammen i fællesskab. Men det er der heldigvis flere og flere, som er optaget af.

Fællesskab gør os produktive
Fællesskab gør os altså glade. Og glade medarbejdere er gode medarbejdere. Den erkendelse er langt fra ny, forklarer Mette Mogensen, der er adjunkt og ph.d. ved Institut for Organisation på Copen-hagen Business School.

Første gang, nogle så nærmere på det, var i industrisamfundet i USA i 1920’erne. Her var man meget optaget af, hvilke knapper, man skulle trykke på for at øge de ansattes produktivitet. Og man fandt frem til, at det ikke kun handlede om belysning, pauser og arbejdstempo.
- Efter en lang række forsøg konkluderede man allerede dengang, at sociale relationer og interaktion medarbejderne imellem - og med lederen - havde stor betydning for produktiviteten. Den bare steg og steg, når de sociale relationer blev styrket, fortæller Mette Mogensen.

- Den kobling er en grundforudsætning for, at man overhovedet blev interesseret i at kaste penge efter hr-afdelinger. Så mens man fx har haft svært ved at bevise en sammenhæng mellem godt arbejdsmiljø og produktivitet - selv om vi vel godt ved, at den er der - så har man altså tidligt fundet en sammenhæng mellem fællesskab, arbejdsglæde, produktivitet og bundlinje.

Forskning har også vist en sammenhæng mellem bundlinjen og de seks guldkorn (seks bredt anerkendte faktorer for et godt psykisk arbejdsmiljø: indflydelse, mening i dit arbejde, forudsigelighed, social støtte, anerkendelse og meningsfyldte krav) og de tre diamanter kendt som social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde).

Og netop de faktorer hænger indlysende sammen med fællesskab, mener Heidi Lisette Bille, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat.

- Først og fremmest selvfølgelig direkte i forhold til samarbejde og social støtte, som kan være fra både din leder og dine kolleger. Men hele forudsætningen for, at man kan opbygge et meningsfuldt fællesskab, er jo blandt andet, at der er tillid til hinanden og en vis forudsigelighed omkring, hvem som har hvilke opgaver.

Farligt at føle sig som et appendiks
For HK/Privats medlemmer betyder fællesskab meget. 94 % svarer i Epinion-undersøgelsen, at et godt samarbejde kollegerne imellem er vigtigt eller meget vigtigt i forhold til deres lyst til at blive på arbejdspladsen. Mens 83 % svarer, at et godt socialt fællesskab er vigtigt eller meget vigtigt i forhold til at blive på arbejdspladsen.

Netop for HK’ere - eller i hvert fald for nogle af dem - kan følelsen af fællesskab være vigtigere end for så mange andre faggrupper. Det vurderer Jakob Lauring, der er professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aalborg Universitet.

- Hvis du er generalist eller blæksprutte, vil du typisk være mere afhængig af et fællesskab end en specialist, som i højere grad kan trække sin viden ud af organisationen. Så man risikerer måske at miste mere ved at miste fællesskabet. Og det gør også en mere sårbar, hvis der ikke er et godt fællesskab, siger Jakob Lauring.

Følelsen af fællesskab handler også om at føle sig værdsat for sit arbejde og blive anerkendt som en vigtig brik i den større sammenhæng, forklarer Mette Mogensen, adjunkt og ph.d. ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School.

- Der kan være mange fællesskaber og subkulturer på en arbejdsplads. Så du kan sagtens sidde i én gruppe og internt have en faglig stolthed og anerkende hinanden. Men hvis du skal føle, at du er en del af den større organisation, er det afgørende, at du mærker en anerkendelse af betydningen af det, du laver, i forhold til virksomhedens kerneopgave, siger Mette Mogensen.

Netop den problemstilling har erhvervspsykolog Mette Thingstrup oplevet for nylig på en arbejdsplads, hvor de administrative medarbejdere ikke oplevede, at de blev anset som lige så meget værd som de andre. Selv om det hele ville falde fra hinanden, hvis de ikke var der.

- Det er farligt, hvis nogle medarbejdere lidt kommer til at føle sig som et appendiks i forhold til virksomhedens kerneopgave. Så noget af det helt afgørende i arbejdsfællesskaber er at arbejde på tværs af siloer og italesætte, hvordan den enkelte afdeling spiller ind i løsningen af den fælles kerneopgave, siger Mette Thingstrup.

Det er i høj grad en ledelsesopgave. Men du kan også godt selv hjælpe det lidt på vej, hvis du føler dig for langt væk fra det store billede, siger erhvervspsykologen.
- Du kan byde ind og række ud efter opgaver, som giver dig og din afdeling en større interaktion med fx andre faggrupper eller afdelinger i organisationen. Det vil langt de fleste ledere have en interesse i at hjælpe dig med.

 

Det vigtigste for et godt fællesskab på arbejdspladsen

  1. Kollegerne
  2. Samarbejde/holdindsats
  3. Socialt samvær
  4. Faglig sparring
  5. Fælles mål/visioner/projekter

Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.324 medlemmer af HK/Privat