Formand for HK Kommunal i Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen 

Katharina Hauge Antonsen er formand for HK Kommunal i Nordjylland

Flere kommunale jobcentre melder om fyringer af HK’ ere, blandt andet Hjørring og Jammerbugt. Før sommerferien var det i Frederikshavn Kommune, at flere medlemmer af HK Kommunal blev varslet opsagt.

Vi følger selvfølgelig nøje de besparelser, der rammer kommunerne, og sørger for at sikre hjælp til vores medlemmer.

 

...og så lidt om den kommende kongres
 

HK Kommunal afholder sin 10. ordinære kongres i januar 2020 i Nyborg. Temaet er: Attraktive arbejdspladser til HK’ ere i alle faser af arbejdslivet.

 

HK Kommunal har 7 afdelinger, der på flere lokale generalforsamlinger hver især vælger delegerede. Fra hver afdeling deltager mindst formanden og næstformanden også i kongressen. I Nordjylland skal vi have valgt i alt 42 delegerede.

 

Kongressen samler omkring 500 deltagere fra samtlige kommuner og regioner, og processen med at vælge delegerede til kongressen er i fuld gang flere steder i Nordjylland. Valgene skal være afholdt inden den 8. oktober 2019.

  

HK Kommunal skal have ny formand på landsplan


 

HK Kommunal holder kongres hvert fjerde år. Det er en stor og vigtig begivenhed, hvor de delegerede blandt andet beslutter målprogrammet for organisationens indsats. Kongressen vælger også formand og næstformand, og det er her, at forslag kan vedtages og lovene ændres. Det er kort sagt på kongressen, at de overordnede linjer i Kommunal fastlægges.

 

Kommunals formand, Bodil Otto, stopper som bekendt som formand ved kongressen i 2020, og 2 nye formandskandidater har foreløbig meldt sig på banen.

 

Det er Lene Roed, formand for HK Kommunal Sydjylland, og Jens Rastrup Andersen, medlem af afdelingssektorbestyrelsen i HK Hovedstaden.

 

Næstformand Mads Samsing ønsker genvalg. Han er i skrivende stund den eneste kandidat til næstformandsposten.

 

Kandidater til posten som formand og næstformand kan meddele deres kandidatur helt frem til kongressen, men vi opfordrer kandidater til at melde sig på banen inden den 2. september, så de kan nå at deltage i præsentationsrunderne i de 7 afdelinger.

 

For alle kandidater bliver der mulighed for at præsentere sig på et medlemsmøde den 28. november i Aalborg. Invitation udsendes sidst i september.