Engageret samtale på kontor

Individuelle støttekonsulenter ser ud til at være vejen frem, når kontanthjælpsmodtagere skal ud på arbejdsmarkedet. En ny midtvejsevaluering af 'På vej til arbejde' viser, at Næstved Kommunes samarbejde med Region Sjællands om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med psykiske problemer giver pote.

Det er et tværsektorielt samarbejde mellem kommunens og Region Sjællands psykiatri, der har forbedret indsatsen over for borgerne. Det vigtigste aspekt er ifølge evalueringen etableringen af ressourcekonsulenter, som laver individuelle støtteforløb til den enkelte.

Indsatsen er kortlagt med spørgeskemaer til både borgere og medarbejdere, og det er kommunens mål at 20 pct. af deltagerne er i beskæftigelse efter projektets afslutning. Her halvvejs gælder det for ti pct., så kommunen håber at nå målet.

Flere skal i virksomhedspraktik

Borgerne svarer, at deres selvvurderede helbred og generelle trivsel er forbedret, efter de er startet i indsatsen. Til gengæld er der færre, der er startet i uddannelse, end kommunen har målsætning om.
Selvom indsatsen overordnet er en succes, er der også opmærksomhedspunkter. Blandt andet vurderer Vive i analysen, at tiltag som virksomhedspraktik i højere grad kan udnyttes blandt borgerne. Størstedelen har nemlig fundet arbejde ved direkte jobsøgning understøttet af ressourcekonsulenten.

Ud af det konkluderes det, at det er vigtigt, at der er stor fokus på konsulentens støtte til den direkte jobsøgning. Den styrkes blandt andet ved, at der løbende er kontakt med lokale virksomheder om jobmulighederne.

Men det tværsektorielle samarbejde er en succes, og det er særligt effektfuldt, at konsulenterne har forskellige fagprofessionelle baggrunde på tværs.

Artiklen er opdateret 02. september 2019