Program:

  • Kort introduktion til, hvad er symptomer og tegn på støj, støv og dårligt indeklima?
  • Hvilke roller og opgaver har AMR i AMO/MED mht. at identificere, håndtere og forebygge støj, støv og dårligt indeklima?
  • Hvordan inddrager du kollegernes viden og erfa-ringer i arbejdet med at forebygge støj, støv og dårligt indeklima?
  • Hvilke kompetencer er nødvendige for dig, og hvilke skal du have styrket i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge støj, støv og dårligt indeklima?
  • Hvordan kan din fagforening understøtte dig som AMR i arbejdet med at identificere, håndtere og forebygge støj, støv og dårligt indeklima? Og hvad er næste skridt hjemme på din arbejdsplads?

 

Tid & sted:

Torsdag den 19. september 2019 - kl. 17 til 19  hos Herningegnens Lærerforening, Pontoppidansvej 4, Herning 

Praktisk information: 

Der serveres en sandwich og drikkevarer under fyraftensmødet.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske til kursusafdelingen@hk.dk eller på 7011 4545 - bed om Kursusafdelingen. Oplys FIU nr. 5163-19-01-13 

Sidste tilmelding: 13. september