Praktisk info og tilmelding til kurset

Tag to dage ud af kalenderen i november og bliv klogere

Hold Sjælland: Mandag den 11. november og tirsdag den 12. november 2019 i København

Hold Jylland/Fyn: Onsdag den 13. november og torsdag den 14. november 2019 i Vejle

HK betaler kurset og forplejningen undervejs. Eventuel overnatning arrangerer og betaler deltager/eller deltagers arbejdsplads selv. Undervisningen lægges i tidsrummet 9.00-18.00 den første dag, herefter er HK vært ved lidt tapas og et glas vin eller en øl/vand. Andendagen slutter klokken 16.00

HK Kommunal udbyder en række kurser for medlemmer, der gerne vil forstå, hvordan de nye digitale redskaber kan udnyttes i administrative arbejdsopgaver. Men det er lige så vigtigt, at du som chef eller leder kender til perspektiver og muligheder i den digitale fremtid. Det skal et nyt todages kursus fra Chefgruppen hjælpe med.

- Formålet er at motivere ledere til at tage digitalisering til sig og træne dem i at sætte gode projekter i gang i deres egen organisation, siger konsulent Karen Melchior Jensen fra Pulse Consult, som sammen med konsulent Johnny René Jensen fra konsulentvirksomheden Knowit har tilrettelagt og også selv underviser på kurset.

Vil afmystificere og inspirere

For at kunne det skal du som leder forstå teknologierne og deres potentiale i egen kontekst og have værktøjer til at kunne vurdere teknologiernes reelle værdi. Det er derfor også et fokuspunkt på kurset, forklarer Karen Melchior Jensen.

- Vi vil gerne både afmystificere ny teknologi som fx RPA og sætte det ind i en HK-kontekst, gøre forudsætninger og betingelser ved digitalisering tydelige, tale om opgavedeling, roller og kompetencer – og vende de bekymringer man kan have som leder. Helt overordnet ønsker vi med kurset at inspirere og informere ledere, så de kan sætte en dialog i gang derhjemme, siger hun.

Ikke hvorfor, men hvordan digitalisering

Kurset handler ikke om hvorfor digitalisering, understreger Karen Melchior Jensen, men i høj grad om hvordan.

- Hvad betyder det for mig som leder, at vi fx gerne vil arbejde med robotics: Hvad gør jeg? Man behøver ikke være digitalt ’moden’ og vide en masse om teknologi for at lede digitalisering. Men man skal være klar over, at det sjældent er muligt at skabe helt klar struktur fra starten og sætte to streger under resultatet. Digitalisering lægger i højere grad op til en agil arbejdsform, fordi den endelige løsning tit ikke kendes på forhånd. Det kræver en undersøgende og nysgerrig tilgang, og derfor handler kurset også om, hvordan du som leder kan motivere dine medarbejdere og skabe en digitaliseringsklar kultur.

Fokus på borgeren

En særlig vinkel i kurset og i digitaliseringen generelt er borgeren – noget, administrative ledere også bør have fokus på, mener Karen Melchior Jensen.

- Mange kommuner har en effektiviseringsdagsorden. Der skal spares, og digitalisering er en måde at gøre det på. Men vi vil gerne sætte fokus på borgerens møde med det offentlige, hvor flere og flere forventer, at det offentlige er til stede 24/7/365, når borgeren har brug for det, og ikke når sagsgangen er klar til det – altså offentlig service on demand. Og helst digitalt på mobiltelefonen. Det stiller nye krav, også til lederne.

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg om digital transformation, nye teknologier, Robotics Process Automation (RPA), kunstig intelligens, digitale assistenter/chatbots, eksterne inspirationsindlæg, break-out sessions, egen refleksion m.m.