Stop symbolpolitikken 630*420

- Hvert år venter jeg i spænding på regeringens årlige økonomiforhandlinger med kommuner og regioner, og 2019 er ingen undtagelse – særligt, når vi har fået en ny socialdemokratisk regeringen, siger Michael Rosenberg.

Valgkampen i 2019 var historisk lang og endte som bekendt med en ny regering. Før valget lovede Socialdemokratiet øget fokus på velfærd og stop for udhulingen af de offentlige budgetter, og Michael Rosenberg er spændt på, om de mange løfter bliver omsat til handling.

- Ved første forhandlingsmøde lovede finansministeren øget fokus på velfærd, flere penge til ældre osv. Helt i overensstemmelse med Socialdemokratiets valgløfter. Men desværre gik finansministeren direkte tilbage i den borgerlige regerings retorik: ’Vi skal have flere penge ud i frontlinjen ved at spare på administrationen’, fortæller Michael Rosenberg.

HK har ofte og igennem flere år peget på, at det ikke er en styrkelse af velfærden at spare på administrationen – altså lægesekretærer, skolesekretærer, socialformidlere, virksomhedskonsulenter og andet administrativt personale.

- Administration er en profession, ligesom andre fagprofessioner i den offentlige sektor. Hvis den administrative kollega er væk, forsvinder opgaverne jo ikke ud i den blå luft. De administrative opgaver skal i stedet løses af sygeplejersker, læger, lærer, SOSU-assistenter med flere, som dermed får mindre tid til borgerne. Det er ikke effektiv udnyttelse af de knappe midler, der er til rådighed i det offentlige, fortæller Michael Rosenberg.

Forhandlingerne er kun lige begyndt, og Michael har opfordringer til Christiansborg:

  1. Indgå flerårige budgetter.
  2. Hav respekt for alle fagligheder i den offentlige sektor.
  3. Hav tillid til, at den enkelte kommune eller region kan finde de bedste løsninger lokalt.

Lokalpolitikere har også en stor aktie i denne forhandling, og ifølge Michael er det nu, de kan være med til at bevise deres værd som folkevalgte. Michaels opfordring til lokalpolitikerne er:

  1. Læg pres på Christiansborg for at varetage lokale interesser.
  2. Lad jer ikke forblænde af symbolpolitik, der giver køb på fagligheder.
  3. Stol på, at I har kompetencen til at skabe de gode løsninger lokalt.

- Ved seneste folketingsvalg stemte vi danskere for en styrkelse af velfærden. Den nye S-regerings løfte var: Velfærd først i hele Danmark – tillid, faglighed og arbejdsglæde. Jeg vil følge forhandlingerne i spænding for at se, hvilken vej regeringen vælger – styrkelse af velfærden eller symbolpolitik, slutter Michael Rosenberg.