HK Kommunal inviterer til årets anden temadag for kommunale og regionale ledere og chefer.

Denne gang er temaet Ledelse og arbejdsmiljø. Vi har opdelt dagen i tre moduler med hver sin vinkel på temaet. Dagen faciliteres af HK Kommunals chefkoordinator Lisbeth Vinther.

Modul 1 fra kl. 08:30-10 handler om stress til trivsel og arbejdsglæde v. Helen Eriksen: ”Hvad ligger der egentlig bag stress, og hvorfor opdager vi ofte stress alt for sent?”. Helen tager afsæt i de arbejdsforhold og -vilkår, som deltagerne rent faktisk møder i deres hverdag.

Modul 2 fra kl. 10:30-12:30 sætter fokus på Lederen som den gode rollemodel i arbejdsfællesskabet v. Birgitte Glifberg. Birgitte kredser om værdier og etik som ledetråde og lederen som rollemodel. Hvordan vi hver især tager ansvar for os selv og MEDansvar for arbejdsfællesskabet.

Modul 3 fra kl. 13:15-15:15 har temaet Kulturbærere i en forandringstid v. Tommy Krabbe. Kulturbærere risikerer ofte at føle sig som en lus mellem to negle, når forandringerne trykker. Det er svært at være både loyal over for ledelsen og medarbejderne på samme tid. Tommy sætter bl.a. fokus på, hvad der sker, hvis vi bare lader forandringerne gå deres gang.

Praktisk info og tilmelding

Hvornår: Den 9. oktober 2019 fra kl. 8:00-15:30

Hvor: HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er onsdag den 25. september 2019.

Tilmeldingen er åben lige her

OBS! Du kan tilmelde dig hele dagen eller nøjes med et eller flere af oplæggene. Hvis du kun er med noget af dagen, så HUSK at tilmelde dig frokost.