Der er håb om, at både patienter og personale på sygehusene vil opleve et løft af sundhedsvæsenet efter den aftale om regionernes økonomi i 2020, som regeringen og Danske Regioner har indgået. Det mener HK Kommunal.

Aftalen tilfører halvanden milliard ekstra til sygehusene og afskaffer det omprioriteringsbidrag, der har været med til at udhule økonomien i regionerne. Aftalen giver et begrundet håb om et tiltrængt løft af et nedslidt sundhedsvæsen, siger HK Kommunals formand Bodil Otto.

- Vi har gennem mange år oplevet et sygehusvæsen, hvor personalet løber stærkere og stærkere, og der kommer flere og flere patienter. Det kan simpelthen ikke fortsætte. Og det har regeringen heldigvis valgt at lytte til. Aftalen styrker den fælles sundhed i Danmark, det er jeg ikke i tvivl om. Den løser ikke alle problemer, og vi havde et begrundet ønske om to milliarder kroner. Men jeg ser dette som et første skridt – og et stort skridt i den rigtige retning, siger Bodil Otto.

Lægesekretærer skal frigøre tid til andre faggrupper

Formanden for HK Kommunal ser frem til, at nogle af de ekstra penge nu bruges til at ansætte mere personale til gavn for patienterne.

- Der mangler både læger og sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen. Det er en vigtig opgave at skaffe dem. En af de måder, vi kan frigøre tid hos læger og sygeplejersker på, er ved at aflaste dem for de opgaver, som stjæler tiden fra patienterne. Det gælder især administration. Det er tudetosset, at læger og sygeplejersker tilbringer så mange værdifulde timer med administration. Opgaver som lægesekretærer kan løse både bedre og hurtigere. Derfor har jeg et tilbud til regionerne: Lægesekretærerne står i den grad klar til at tage over, så vi får skabt mere tid hos læger og sygeplejersker til behandling og pleje af patienterne. Det håber jeg regionerne vil tænke på, når de nu skal til at vurdere, hvordan opgaverne løses bedst i fremtiden, siger Bodil Otto.

Regionsaftalen indeholder en målsætning om, at regionerne skal arbejde for at omprioritere ressourcer fra administration til den patientnære sundhed og borgernære opgaver. HK Kommunals formand opfordrer til, at regionerne tænker sig grundigt om i den øvelse.

- Jeg konstaterer, at regeringen, når den bliver spurgt, peger på konsulentydelser. Og der kan ganske givet hentes noget. Men en effektiv administration er altså forudsætningen for, at læger og sygeplejersker kan udføre deres opgaver. Det gælder både den borgernære administration og den administration, der udføres på regionsgårdene, som i den grad er med til at holde maskinen velsmurt. Vi kan heldigvis se af internationale undersøgelser, at vores administrative udgifter i sundhedsvæsenet ligger i den lave ende, når man sammenligner med andre lande. Så mit håb er, at regionerne vil lytte til de medarbejdere, der sidder med opgaverne, og at man ikke river noget ned, der fungerer godt og effektivt. Og at man får lægesekretærerne ind, så de kan aflaste læger og sygeplejersker for det administrative. Det vil alt sammen gavne patienterne og sundhedsvæsenet både her og nu og på den lange bane, siger Bodil Otto.


Artiklen er opdateret 04. september 2019