Kongres_blad_10

HK-klubben er samlingspunktet for kollegerne på virksomheden Radiometer i Brønshøj ved København. Foto: Lisbeth Holten

 

Hans-Jørgen Ehlers, Torben Rasmussen og Gitte Bahn Sørensen er med i bestyrelsen i HK-klubben på Radiometer.

Hvilken betydning har det for kollegerne, at der er en HK-klub på Radiometer?

Gitte Bahn Sørensen, næstformand
i HK-klubben:
- Det betyder selvfølgelig, at de af vores kolleger, som har brug for hjælp, ved, hvor de kan få den. Bestyrelsen, dog mest formanden, har fx været med til at forhandle rigtig gode fratrædelsesordninger til dem, som har fået en fyreseddel. Min rolle er meget det sociale; at lave arrangementer, og det har vi ret stor opbakning til. Og jeg kan se, at mange synes, at det er fedt, at der er nogen, der arrangerer noget.

Hans-Jørgen Ehlers, tillidsrepræsentant
og formand for HK-klubben:
- Der er ingen tvivl om, at det fællesskab, vi har skabt gennem klubben, betyder rigtig meget. Det sociale er også ofte indgangen til at fortælle om det faglige og alle de ting, som medlemmerne kan få gavn af via deres medlemskab. Som tillidsrepræsentant betyder det selvfølgelig også, at jeg står stærkere, når jeg allerede har vendt sagerne med en bestyrelse.

Torben Rasmussen, medlem af klubbestyrelsen:
- Jeg er sikker på, at vi taler med en større vægt, når der er noget, vi vil have, at det ikke ”kun” er en tillidsrepræsentant, men at der er fuld opbakning fra en klub.

- Sociale arrangementer er afgørende for et fællesskab, når ens HK-kolleger sidder spredt i en stor virksomhed.
Hans-Jørgen Ehlers, hovedplanlægger og HK-tillidsrepræsentant på Radiometer
Kongres_blad_12 

Hvornår har klubben konkret senest spillet en stor rolle for medlemmerne?

Hans-Jørgen Ehlers, tillidsrepræsentant og formand for HK-klubben:
- Vi har haft en større udflytning af produktionen til Polen, som selvfølgelig også påvirker HK’erne. Her har vi været en stor bidragsyder i forhold til at hjælpe med, at der ikke skal nedlægges nogen stillinger i Danmark. Vi har da også i den proces haft flere, som har meldt sig ind i HK, fordi de har kunnet se, at vi kan hjælpe. Men det er også klart, at da vi er en lille klub med 35 medlemmer ud af en medarbejderstab på 1.100, så er det svært at stå alene. Så vi har også brugt meget energi på at få bygget et fællesskab op med de andre klubber, primært Teknisk Landsforbund og HK-laboranterne. Vi har sammen fået noget substans ind i samarbejdsudvalget, har fælles lønforhandlinger og fælles arrangementer. Det har helt sikkert styrket os.

Torben Rasmussen, medlem af klubbestyrelsen:
- Udflytningen har også givet os nogle nye udfordringer i forhold til, at alle - også HK’erne - skulle til at rejse meget mere. Det var vi slet ikke gearet til, fordi vi var en traditionel dansk produktionsvirksomhed. Her synes jeg virkelig, at alle stod sammen med stort engagement, og det var presset fra fællesskabet, der gjorde, at vi fik nogle fælles retningslinjer.

Kongres_blad_11 
- Et godt fællesskab er der, hvor det falder helt naturligt, at man hjælper og supplerer hinanden.
Gitte Bahn Sørensen, sekretær og næstformand i HK-klubben.

Hvilken betydning har klubben for en fælles HK-identitet på arbejdspladsen?

Gitte Bahn Sørensen, næstformand i HK-klubben:
- Det, tror jeg, er ret afgørende. HK’erne sidder meget spredt på et stort område, så det er ligesom gennem fælles arrangementer, at vi har mulighed for at lære hinanden at kende og snakke om, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt arbejdsmæssigt.

Torben Rasmussen, medlem af klubbestyrelsen:
- Det betyder også rigtig meget for mig, at jeg lærer kolleger fra andre afdelinger at kende. Med en klub synes jeg også, at vi mere synligt kan sige til dem, der sidder på bagsmækken og ikke er medlem, men får goderne, at der altså er nogen, som har sørget for, at de får de goder. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi gør opmærksom på det.

Hans-Jørgen Ehlers, tillidsrepræsentant og formand for HK-klubben:
Når jeg holder møder, gør jeg også meget ud af at vise, at ”det her møde er kun for medlemmer og skal omhandle det og det”. Altså, at de andre er uden for indflydelse. Det kan have en positiv indflydelse på nogen, og det sker da også, at nogle melder sig ind. Bagefter er de så selvfølgelig kolleger på fuldstændig lige fod med andre.

- Gode kolleger og et godt fællesskab opvejer rigtig meget for den dagligdagstrummerum og de standardopgaver, som der er på alle arbejdspladser.
Torben Rasmussen, produktionsassistent og bestyrelsesmedlem i HK-klubben.
Kongres_blad_13 

39 % af HK/Privats medlemmer har en HK-klub på deres arbejdsplads
Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.324 medlemmer af HK/Privat