genrebillede, indgang HK Hovedstaden

- Jeg kan ikke sætte tal på, hvor mange vi mangler. For det handler også om, hvordan Brexit spænder af. Det er rigtigt frustrerende for os.

David Sørensen er customs agent i HLT Spedition i Hellebæk. Virksomheden frygter, hvordan den kan klare arbejdsopgaverne, når Brexit træder i kraft, og Storbritannien forlader EU.

Derfor deltager han som en af 5 toldchefer i et møde på Børsen, hvor 15 nyuddannede toldassistenter tilbyder deres arbejdskraft.

- Vi har lige ansat en toldassistent, og vi kunne nok bruge en eller to mere. Men vi afventer en afklaring, siger David Sørensen med henvisning til den standende debat i det britiske parlament.

Baggrunden for manglen på toldmedarbejdere er også, at der ikke siden starten af 1980’erne er uddannet nogle efter den tidligere uddannelse som toldklarerer. De sidst uddannede nærmer sig nu pensionsalderen, så lige meget om Brexit bliver hård eller med en aftale, så er der allerede nu stor efterspørgsel efter folk med indsigt i toldbehandling til import og eksport.

Ny uddannelse
Uddannelsen som toldassistent er derfor grundstenen i en ny faglighed, som HK Hovedstaden har bygget op sammen med virksomhederne i Danske Speditører.

Danske handels- og produktionsvirksom­heder samt speditører er altid på jagt efter dygtige folk med kompetencer på toldområdet. Når Storbritannien forlader det europæiske samarbejde, stiger omfanget af toldopgaver voldsomt, lyder forudsigelserne. Fordi England bliver såkaldt tredjeland.

- Vi kommer til at skulle lave endnu flere tolddokumenter både på import og eksport. Der skal dokumenter på alle vores forsendelser til og fra England. Jeg vurderer toldassistenternes kvaliteter som virkeligt gode i forhold til de behov, vi har i DHL, siger manager of customs Lene Honoré fra DHL Global Forwarding. Hun er også på jagt efter nye kolleger ved mødet på Børsen.

På baggrund af denne efter­spørgsel af kvalificeret arbejdskraft, har Danske Speditører i samarbejde med HK Hovedstaden udviklet et 25 dages toldassistentkursus, som giver HK’erne den grundlæggende viden og kompetencer indenfor toldområdet.

Uddannelsen er allerede optaget på den såkaldte regionale positivliste i Hovedstadsområdet. HK Hovedstadens ambition er at få uddannelsen bredt ud til hele landet.

- Vi holder lige om lidt yderligere to kurser i Jylland. Det er kurser, som HK finansierer. Men de kan forhåbentlig bane vejen for, at kurserne kommer på positivlisterne også der, påpeger formand for HK Service Hovedstaden, René Knudsen.

- Selvfølgelig er vi offensive, når vi kan se, et nyt fagligt område ligger lige for til vores medlemmer. Det er et spørgsmål om, at vi som fagforening kan tilbyde medlemmerne nye kompetencer, og ad den vej finder de sandsynligvis nye job, tilføjer han.

genrebillede, HK Hovedstaden

Klar til opgaverne
Dan Larsen er en af de 19 HK’ere, som har været på det første kursus som toldassistent. Dét kursus var et 10 dages pilotprojekt.

- Det har været dygtige undervisere fra Told- og Skattestyrelsen, og selv om jeg har lavet fortoldninger i 40 år, så har jeg fået indblik i mange af toldsystemets afveje. Så det har ikke bare været en walk-over, selv om jeg kunne fortolde fra starten, slår Dan Larsen fast.

Også Hanne Larsen har snuset til det komplicerede toldområde, da hun arbejdede i Postens Kundeservice. Derfor var det helt oplagt for hende at deltage i det intensive forløb og få kvalifikationen som toldassistent.

- Det er et spændende emne. Og derfor slog jeg til, da jeg fik muligheden for at deltage på kurset.

- Jeg er meget klar til at gå ud og udføre opgaverne, siger Hanne Larsen.

- Der er så mange aspekter i told. Men underviserne var rigtig gode til at holde os ved ilden og forklare tingene. Det har været rigtig spændende. Men det var også hårdt, siger hun med et tilbageblik på kurset.

Dan Larsen er imponeret over, at det lykkedes for underviserne at holde interessen fangen hos alle deltagerne, også hos de, for hvem tolduniverset var en ny faglighed.

- Jeg har tænkt, de kursister, som ikke har prøvet toldregler før, dem har underviserne holdt på, og de er ikke løbet skrigende væk. Det har været rigtig spændende og sjovt, siger Dan Larsen.

- Jeg vil gerne lave fortoldningerne. Det er det, jeg synes, er fedt.

genrebillede, HK Hovedstaden

Kan dække noget af behovet
Jakob Størling er uddannelseschef i Danske Speditører, og for brancheorganisationen var det kærkomment at få et samarbejde i gang med HK Hovedstaden om uddannelsen som toldassistent.

- Vi synes, det var interessant at arbejde sammen med HK Hovedstaden. For det er svært at finde folk, der har toldkompetencer.

- Der findes ikke rigtigt nogle uddannelser, så mange er autodidakte. Brexit nærmer sig, og vores medlemmer bliver bekymret for det og kan se, at der kommer til at være en alvorlig mangel, understreger uddannelseschefen.

- Manglen på ressourcer, der er udfordringen. Det er volumen og håndteringen, som bliver et problem. Og det er ikke fordi, det er raketvidenskab, men omfanget gør, at vi skal have nogen, som kan gøre det. Vi skal have nogle hænder til at gøre det, konstaterer Jakob Størling.

Han var tilfreds efter onsdagens formiddagsmøde i Tietgensalen i den gamle børsbygning.

- Der var god energi, virksomhederne var meget på, åbne og fortalte, hvem de var. Og jeg synes, deltagerne var meget positive og imødekommende. Så det vil undre mig meget, hvis ikke der er et par matches her. Det er sjældent, at der bliver grint så meget, når vi taler om toldarbejde, som der blev her i dag, siger Jakob Størling.