Simon beretning

Simon Tøgern aflægger min mundtlige beretning for kongressen. Foto: Jeppe Carlsen.

Simon Tøgern, formand for HK/Privat, får ikke længere helt så ondt i maven, når han kigger i medlems-statistikkerne. Den drastiske medlemstilbagegang er stoppet: Cirka 2.000 færre erhvervsaktive, fuldt betalende medlemmer på fire år. 2000 for mange, slår formanden fast. Men det ser betydeligt pænere ud end det har gjort. 

Således opmuntret indledte Simon Tøgern søndag formiddag HK/Privats kongres med sin mundtlige beretning. Den kom i høj grad til at handle om, hvordan HK/Privat gennem målrettet organisering af medlemmerne og en stribe nye tiltag i højere grad tager afsæt i, hvad medlemmerne har brug for.  

- Vi har flyttet os. Flyttet os sammen og heldigvis i den rigtige retning; nemlig tættere på medlemmerne. Vi er blevet langt bedre til at tænke dem før os. Tænke medlemmer før organisation, indledte Simon Tøgern med henvisning til de forgangne fire år siden seneste kongres i 2015. 

- På de 1.404 dage, der er gået, siden vi sidst var samlet her, oplever jeg, at vi er blevet dygtigere, mere relevante og bedre til at skabe resultater. Det er jeg som formand stolt af.  

HK’ernes faglighed skal styrkes

Nedslagspunkterne, hvor Simon Tøgern kan få øje på den øgede relevans for medlemmerne, er mange. 

Det gælder ikke mindst satsningen, fagstrategien, som blev udviklet ved seneste kongres. Her blev alle medlemmer rubriceret i 13 forskellige fagområder – med det formål at målrette tilbud til alle på deres specifikke faglighed. 

Siden er der afholdt 500 fagstrategi-arrangementer, hvor næsten 8.000 medlemmer har deltaget.

- Vi ville ramme vores medlemmer på deres fag og dermed deres engagement, for at de sammen kan styrke sig fagligt. Og satte os nogle konkrete mål: Medlemmerne på alle 13 fagområder skal i løbet af et år tilbydes fire arrangementer, som rammer deres faglighed, lød det fra Simon Tøgern.

- Således sagt, således gjort.

250 uddannelsesagenter

Blandt øvrige tiltag, som ifølge sektormanden har styrket HK/Privats relevans, nævnte Simon Tøgern i sin beretning Karrieretelefonen, hvor tusinder af medlemmer de seneste to et halvt år har fået feed-back, sparring og rådgivning om deres karrierevej, samt udviklingen af uddannelsesagenter, som skal øge engagementet og indsigten omkring efter- og videreuddannelse ude på de enkelte arbejdspladser. 

- Målet var ikke færre end 1.000 uddannelsesagenter. Her blev vi alle sammen – måske ikke mindst mig selv – nok grebet lidt for meget af de gode intentioner, indrømmede sektorformanden. 

- Fakta er, at vi i dag har registreret 250 uddannelsesagenter. Tallet er langsomt stigende, og vi begynder også at kunne se, at det så småt er ved at fungere. 

Lønforsikring er blevet en nødvendighed

Og så, som det seneste tiltag, HK’s fælles lønforsikring, hvor langt de fleste HK/Privat-medlemmer vil få dækket 80 procent af sin løn i et halvt år, hvis de bliver sagt op. 

HK Kollektiv Lønforsikring blev vedtaget så sent som i maj i år. Og dét efter mange års principiel debat  i HK/Privat om, hvorvidt det er noget, en fagforening skal tilbyde sine medlemmer. 

- Jeg mener principielt, at det er vores fælles dagpengesystem, som skal sikre trygheden, sagde Simon Tøgern. 

Han har imidlertid måtte sande, at der ikke er nogen tegn på, at der i en overskuelig fremtid vil være et politisk flertal for at ændre dagpengesystemet til det bedre – som HK/Privat ellers i mange år kæmpet for. Og så har muligheden for at være relevante for medlemmerne vundet over princippet. 

- Og det vigtigste for mig er altså at give medlemmerne bedre vilkår her og nu, når vi har muligheden. Derfor kan vi nu tilbyde det her meget attraktive medlemstilbud. 

Simon Tøgern lagde i sin mundtlige beretning også op til emner, som senere på kongressen formentlig vil blive diskuteret ivrigt. Det gælder ikke mindst de kommende overenskomstforhandlinger i 2020, hvor sektorformanden gerne ser en stærkere fritvalgskonto til medlemmerne som et hovedkrav – samt et forslag om at nedlægge de syv branchesektioner og erstatte dem med fem grupper, definerede efter overenskomst. 

Du kan læse hele Simons mundtlige beretning her.

Følge med i HK/Privats kongres - blandt andet som livestream - her. Ligesom vi løbende lægger nyheder op fra kongressen på HK/Privats hjemmeside 

Simon beretning

Simon er igang med at aflægge sin mundtlige beretning. Foto: Jeppe Carlsen.