Christian Holmgaard med HK Privat Sydjyllands formand, Henny Fiskbæk

 

Christian Holmgaard, tillidsrepræsentant hos Ewii i Kolding:
Det har været meget lærerigt. Jeg har fået en fornemmelse for, hvordan fagforeningen er bygget op, og jeg forstår nu bedre, hvordan det politiske aspekt spiller ind.

Hvornår har du følt, at du gjorde din indflydelse gældende?
Det følte jeg især på formødet, hvor vi blev præsenteret for alt det, der skulle gennemgås på kongressen og selv kunne komme med ændringsforslag og bemærkninger.
Jeg har dog ikke været på talerstolen under kongressen, selvom der da har været ting, jeg har haft en mening om. Jeg har nok mest indtaget en lyttende rolle og så naturligvis brugt min stemme ved afstemningerne.

Hvordan har det været at være sammen med de andre delegerede?
Der har været god stemning. Jeg har fundet ud af, at vi tillidsfolk ligner hinanden meget - udadvendte og sociale. Det har også overrasket mig hvor mange, jeg har mødt her, som jeg kender fra andre TR-sammenhænge.

Henny Fiskbæk, formand for HK Privat Sydjylland:
Det har været en god og lidt anderledes kongres. Min oplevelse er, at der har været mere intens debat og flere engagerede indlæg end ved sidste kongres. Der er blevet skruet op for det politiske aspekt. Det skyldes nok, at der er truffet mange politiske beslutninger siden sidste kongres, som har forringet medlemmernes hverdag.

Hvad er det vigtigste, der er blevet besluttet?
Målprogrammet er det vigtigste, for det udstikker retningen for de næste år. Jeg synes, det følger den linje, der hidtil har været lagt i HK Privat - men med ekstra fokus på områder som uddannelse, uddannelsesagenter og tilbagetrækning. Det synes jeg er positivt.

Hvordan har du oplevet at være en del af delegationen fra HK Sydjylland?
Jeg har været glad for at have en blandet delegation, hvor der både var nyt blod og mere garvede kræfter. Det har skabt et godt samspil i gruppen, og vi har haft mange gode erfaringsudvekslinger.