Marie Leth starter som ny faglig chef den 1. oktober med ansvar for Arbejdsmiljøteamet, Medlemsservice, HK Medlemskontakt, HK Kommunal Østjylland og HK Stat Østjylland.

- Jeg har selv været HK’er hele mit arbejdsliv, og det er jeg stolt af. Derfor glæder jeg mig rigtig meget. Jeg kender HK som en sober og kompetent samarbejdspartner. Det vil jeg gerne bygge videre på, fortæller hun.

Hun siger farvel til et lederjob i Aarhus Kommune, men har også en lang karriere på det private arbejdsmarked bag sig. Hun er uddannet advokatsekretær, men blev sidenhen leder af kundeservice hos TDC, telemarketingchef hos Falck og hun har gjort karriere i rekrutteringsbranchen.

- Vi fik sendt mange i job, men så kom finanskrisen og hele branchen slog over til outplacement, så jeg har været en del af begge sider af medaljen, siger hun.

Det ledte hende ind i det kommunale, hvor hun har været ansat i Silkeborg Kommune og de seneste fire år i Aarhus.

’Det gamle’ er stadig godt

Marie Leth glæder sig blandt andet til at blive en del af det arbejde, som HK gør i forhold til at spotte tendenser og sikre, at medlemmer fortsat er en attraktiv arbejdskraft for arbejdsgiverne.

- Men det er meget vigtigt for mig, at vi ikke glemmer ’det gamle’. Altså al den viden og erfaring, det enkelte medlem har fra sit arbejdsliv, uanset hvor lang tid, det har varet. Der er nogle helt basale dele af det at være medarbejder, som vi skal sørge for er på plads, og fra det sted skal vi så udvikle, siger hun.

Det basale er fx et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer, som HK blandt andet sætter fokus på gennem kampagnen Danmarks Bedste Kollega.

- Omdrejningspunktet er det, vi kan som HK’ere, og herfra skal vi bygge videre med bl.a. uddannelse. Alle kan lære nyt, men vi skal tage udgangspunkt i den enkelte. Nogle er klar til at tage en masteruddannelse, andre er mere til et kortere onlinekursus. Det skal vi anerkende, mener Marie Leth.

Medarbejderne er vigtige                 

Marie Leth glæder sig desuden til at stå i spidsen for de teams af medarbejdere, som hun får ansvar for i HK Østjylland.

- Jeg ved, at de er fagligt meget dygtige, så jeg glæder mig til at suge til mig af al deres viden og erfaring. Succeser og udfordringer på arbejdsmarkedet har det med at vende tilbage. Måske i en ny version, men al den viden, som medarbejderne i forvejen har, kan og skal vi bruge.

Fokus på de unge

Marie Leth har desuden ambitioner om at gøre en ekstra indsats for at få de unge med ombord og fastholde dem.

- Fagforening er ikke religion for nutidens unge, som det var for mig og generationer før mig. Derfor skal vi blive ved med at udvikle vores tilgang til de unge, og understøtte det store arbejde, der allerede bliver gjort i HK, for at oplyse de unge om, hvad et medlemskab af en fagforening betyder for dem. For vi er et godt tilbud. Det viser stigningen i antallet medlemmer efter OK18 jo tydeligt. Her meldte mange sig ind, og de er stadig medlemmer, siger Marie Leth.

Derfor ser hun det som en af HK’s vigtigste opgaver at sikre medlemmerne optimale arbejdsvilkår, men samtidig sikre et godt efterværn, hvis det ikke går.

- HK kender deres medlemmer og deres fag. Vi er kompetente samarbejdspartnere for medlemmerne, både når det handler om deres konkrete job, og når det handler om at få dem videre i deres arbejdsliv. Jeg er stolt af, at jeg nu bliver en del af den indsats, siger hun.