Tjek af ansættelseskontrakt

I HK Sjælland kan vi bedst lide at vinde de retssager, vi fører på medlemmers vegne, hvis en arbejdsgiver har været urimelig, men sådan går det desværre ikke altid.

For nylig tabte vi en sag på vegne af et medlem – både i byretten og i landsretten. Det er ærgerligt, ikke mindst for medlemmet, der efter HK Sjællands vurdering skulle have haft en klækkelig erstatning for usaglig fyring – altså en fyring, hvor arbejdsgiver ikke kan argumentere for, hvorfor det lige er denne medarbejder, der skal fyres.

Det allermest ærgerlige er, at det ikke havde behøvet at være sådan.

Gammel advarsel brugt som begrundelse

Da fyringen faldt, havde medlemmet været ansat i 25 år. Som én blandt flere undskyldninger begrundede chefen fyringen med, at medlemmet havde modtaget en advarsel om samarbejdsproblemer 1,5 år før opsigelsen. Derfor mente chefen ikke, at man kunne finde et andet job i virksomheden, da stillingen blev nedlagt.

Medlemmet var uenig i advarslen, og det samme var flere af kollegerne. Det gav hun udtryk for over for chefen, men det blev ikke skrevet ned, og det blev ikke konkretiseret, hvad hun skulle forbedre i sin adfærd. Der blev heller ikke sat en bagkant for advarslen, så man efter en periode kunne tage en snak om de problemer, chefen mente, der var, og om de var løst.

Heldigvis har medlemmet for længst fundet en anden arbejdsgiver, der kunne bruge hendes viden efter 25 år inden for branchen.

Men sagen kunne måske være vundet, hvis medlemmet havde henvendt sig til HK, da advarslen faldt.

Kom altid forbi

Når du laver en aftale med din arbejdsgiver – en ansættelse, en omplacering, en lønforhandling, en advarsel eller en fyring – så kom altid forbi et af vores kontorer.

Vi har sagsbehandlere, jurister og advokater, der er eksperter i ansættelsesret, og som har erfaring med ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler osv.

Aftalerne og formuleringerne kan blive afgørende for dig, hvis sagen ender i retten – og den slags er vi eksperter i.

Det er klart, at selvom vi vurderer, at din sag kan vindes i retten, så er det dig, der bestemmer, om vi skal gå videre med det. Men kom hellere forbi en gang for meget end en gang for lidt.

Vi er din fagforening, og vi er til for at hjælpe dig.

Læs om ansættelse, advarsel, løn m.m. her på HK.DK