Ligeløn

Mange delegerede var på talerstolen for at adressere ligestillingsproblematikker. Heriblandt Jan Borup Coyle, medlem af SAMDATA’s bestyrelse. Foto: Jeppe Carlsen

 

Kan det virkelig være rigtigt, at der fortsat er uligeløn i 2019? Og hvordan kæmper HK/Privat for at få gjort noget ved det? Og hvad med barsel - skal mænd ikke til at tage noget mere af det? Og så den seksuelle chikane - den skal bekæmpes. 

Ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af seksuel chikane kom til at fylde en hel del på HK/Privats kongres, da de delegerede søndag eftermiddag og aften debatterede.

Formand for HK Privat Østjylland, Søren Sørensen, lagde for som en af de første på talersto-len. Han er træt af en debat mellem to ekstremer: Dem, der blot sukker og ikke anerkender, at der er et problem, og dem i den anden ende, som synes, at alle mænd er nogle svin.

- Vi skal i HK/Privat være med til at få trukket den debat ind i midtersporet, så vi kan få talt reelt om, hvordan vi bekæmper sexchikane, hvordan vi får mænd til at tage mere barsel og hvordan vi får arbejdsgivere til at betale lige meget i løn for det selvsamme arbejde, lød det fra Søren Sørensen.

Lovbrud hver eneste dag
Og flere tog den tråd op i den timelange debat.

- Jeg bliver så irriteret og vred, når jeg konstaterer, at uligelønnen stadig er en virkelighed i 2019, og at forskellen kun er blevet minimalt mindre de seneste år, sagde Anne Breum, der er tillidsrepræsentant på Novozymes.

- Med vores medlemsprofil skal vi stå helt skarp på ligestilling. Ligestilling er ikke kun for kvindernes skyld, men for samfundets skyld. Vi har brug for diversitet. Kvinder og mænd er forskellige, og det giver så god mening at udnytte, at vi er forskellige. Derfor tror jeg heller ikke, at vi skal være så berøringsangste i forhold til kvoter, hvis ikke udviklingen af sig selv kommer op i gear, lød det fra Anne Marie Bay, formand for HK Privat Midt.

Ifølge Anja C. Jensen, der er specialkonsulent i Kost og Ernæringsforbundet - og kandidat, når HK/Privat tirsdag vælger ny næstformand - er det en helt afgørende opgave for HK/Privat at stå sammen om at sikre lige vilkår.

- Der sker lovbrud hver eneste dag på de danske arbejdspladser i forhold til uligeløn. Vi er nødt til at have de sager frem. Og få ført de sager, sagde hun.

Flere kvinder inden for IT
Formand for HK/Privat, Simon Tøgern, tog da også emnerne op, da han afslutningsvis sam-lede op på debatten.

HK/Privat har allerede ført kampagne imod seksuel chikane med #ikkehosos, men sektor-formanden åbnede op for, at HK/Privat formentlig er nødt til at sætte andre og flere initiati-ver i gang.

I forhold til den ulige løn for det samme arbejde, viser statistikken, at hovedforklaringen er den ulige fordeling af barsel.

- Det handler rigtig meget om kultur, og det er selvfølgelig noget, vi er nødt til at konfrontere. Men det handler også om, at vi ved de forestående overenskomstforhandlinger får sikret, at de udvidede rettigheder til mænd i forhold til barsel, som er kommet med det nye EU-direktiv, selvfølgelig bliver med fuld løn, sagde Simon Tøgern, der ligeledes mener, at det er vigtigt at se nærmere på det kønsopdelte arbejdsmarked.

- Det prøver vi fx at konfrontere med det nye IT-kvinderåd. Ansatte i IT-branchen er relativt vellønnede - og domineret af mænd. Derfor er der brug for, at vi får undersøgt den kultur på erhvervsakademierne og i IT-branchen, som gør, at der er så få kvinder.

Læs mere om HK Privats kongres her