HK'ere samlet til en dag i fremtidens tegn

Deltagerne blev klogere på fremtidens arbejdsmarked og fik inspiration til efteruddannelse.

Vi ved det efterhånden godt: Teknologi vinder større indpas på vores arbejdspladser. Nogle af de klassiske, administrative opgaver kan klares elektronisk helt uden menneskelig indblanding. Så hvilken plads har HK’erne på fremtidens arbejdsmarked?

Det emne var på dagsordenen, da HK Kommunal Sjælland og HK Stat Sjælland inviterede til fælles temadag, hvor eksperter kom med deres input og bud på fremtiden.

Vi skal ikke frygte fremtiden

- HK’erne ved godt, at fremtidens arbejdsmarked vil være anderledes, end det er i dag. Vi ved godt, at vi skal følge med udviklingen og tilegne os de rette kompetencer for at være attraktive på fremtidens arbejdsmarked. Men for de fleste er det lidt uklart, hvilke kompetencer vi skal have, og hvad der er brug for. Det vil vi gerne komme nærmere et svar på med vores arrangement, fortæller Heidi Juhl Pedersen, formand for HK Stat Sjælland.

Heidi slår med det samme fast, at der ikke er grund til panik. Hun mener derimod, at der er grund til fokus og opmærksomhed, for ifølge Heidi bliver der stadig brug for HK’ere i fremtiden, trods teknologi, digitalisering og robotter.

Michael Rosenberg er formand for HK Kommunal Sjælland, og han er enig med Heidi:

- Da computerne indtog kontorerne tilbage i 80’erne, var der også usikkerhed om HK’ernes fremtid. I dag ved vi, at computere kan det, vi beder dem om, og HK’erne er kun blevet dygtigere og har fået løst langt mere komplekse opgaver efter computernes indtog. Jeg er sikker på, at det samme vil ske i fremtiden.

Med vores fælles temadag i HK Stat og HK Kommunal vil vi gerne punktere myten om, at robotter gør mennesker overflødige. Vi vil gerne afmystificere begrebet digitalisering, og samtidig vil vi gerne pege på, hvilke kompetencer HK’erne får brug for, så de kan løse de nye opgaver, der kommer fremover, siger Michael Rosenberg.

Din tillidsrepræsentant baner vejen

Først på dagen mødtes HK Kommunals tillidsrepræsentanter (TR) i faglige netværk, hvor de blandt andet drøftede strategisk kompetenceudvikling. I HK Stat blev TR’erne introduceret til ’Fremtidens jobveje’ – en kampagne, HK Stat lancerer til oktober med det formål at understøtte HK’erne i at finde netop de veje, der er relevante for den enkelte.

Heidi forklarer:

- Kampagnen henvender sig til HK Stats medlemmer, og vores formål er at dele den viden, vi har om fremtidens arbejdsmarked. HK’erne er vant til forandringer, og mange af os står meget godt der, hvor vi står. Men der vil ske forandringer, som betyder, at de opgaver, vi løser nu, forsvinder og bliver erstattet af nogle andre. Derfor er det vigtigt, at vi er nysgerrige på fremtiden og åbne over for det nye, der kommer. Det vil vi gerne klæde vores TR’er og medlemmer på til at være.

Efter frokost samledes alle TR’er fra begge sektorer til et oplæg, der gik i dybden med digitalisering og mulighederne på fremtidens arbejdsmarked.

Heidi fortæller, at programmet indeholdt en lille øvelse, hvor deltagerne fik mulighed for at sparre med hinanden om, hvad deres næste skridt skulle være. De tog også hul på en mini-handlingsplan for, hvordan de kan understøtte kollegerne i at efteruddanne sig til fremtidens job.

- Det er vigtigt, at vores TR’er sætter fremtiden på dagsorden over for deres arbejdsgiver i MED-udvalg (medbestemmelsesudvalg), samarbejdsudvalg osv., så det bliver et fælles ansvar, at HK’erne bliver klædt på til fremtiden, fortæller Heidi.

Michael supplerer:

- Faktum er, at ingen af os kender fremtiden. Vi ved ikke præcis, hvilke opgaver der kommer, og hvad vi skal kunne. Det er medarbejderne på de enkelte arbejdspladser, der har de bedste forudsætninger for at spå om, hvad der kommer til at ske hos jer. Hvis vi skal være klar til fremtidens jobfunktioner, kræver det derfor også en masse snakke på arbejdspladserne, så vi i fællesskab bliver klogere og nysgerrige på, hvad der er relevant hos netop os.

Engageret paneldebat

Et stærkt indslag på programmet var paneldebatten, hvor 4 deltagere gav deres bud på HK’ernes fremtid på arbejdsmarkedet.

Deltagerne var Rita Bundgaard, formand for HK Stat, Heino Knudsen, formand for Region Sjælland, Christiane Vejlø, fremtidsforsker, og Lars Goldschmidt, politiker, foredragsholder og konsulent inden for organisationsudvikling.

Debatten kom vidt omkring. Vi har samlet nogle af de skarpe budskaber fra oplægsholderne her:


Christiane Vejlø:
- I fremtiden vil HK’ernes opgaver blive sværere og mere komplekse. Robotterne overtager det gentagne arbejde, fx tastearbejde, registrering og at oprette sager. En stor del af et sagsforløb vil kunne løses af robotter. I skal være med til at kigge på undtagelserne, altså de sager der ikke er gængse, for det kan robotterne ikke. I skal være med til at koordinere, få tingene til at fungere og redde processerne, når robotterne fejler.
Lars Goldschmidt:
- I fremtiden vil HK’ernes opgaver blive sværere og mere komplekse. Robotterne overtager det gentagne arbejde, fx tastearbejde, registrering og at oprette sager. En stor del af et sagsforløb vil kunne løses af robotter. I skal være med til at kigge på undtagelserne, altså de sager der ikke er gængse, for det kan robotterne ikke. I skal være med til at koordinere, få tingene til at fungere og redde processerne, når robotterne fejler.
Heino Knudsen:
- Databehandling er et nøgleord i fremtidens sundhedsvæsen. Data bliver afgørende i behandlingen, så vi kan hjælpe borgerne tidligere, og vi kan behandle dem langt mere præcist. Det kræver, at man som medarbejder er omstillingsparat. Er man det, er der plads til alle kompetencer.
Rita Bundgaard:
- Kompetenceudvikling bliver i sig selv en kompetence i fremtiden. Vi skal hjælpe hinanden og den enkelte medarbejder med at finde ud af at vælge en retning, der både understøtter mig i det arbejde, jeg har nu, og som understøtter mig i at være attraktiv på det fremtidens arbejdsmarked. Og så skal I huske, at selv små skridt er også skridt, der går fremad.
Følg med i, hvad der ellers sker, i kalenderen her på HK.DK og på Facebook 

 

4 HK’ere om fremtiden

Nina Christiansen, lægesekretær på Holbæk Sygehus:
- Indførelsen af sundhedsplatformen har givet lægesekretærerne en anden rolle på arbejdspladsen, og det betyder, at vi som faggruppe skal gentænke vores opgaver.
På denne temadag bliver vi præsenteret for de muligheder, der er for at bruge teknologien til at overtage nogle af de ensformige opgaver. Det, synes jeg, er meget interessant.

Med teknologien får HK’erne mulighed for at bruge vores specialviden. Vi kan blive superdygtige til det, robotterne ikke kan, fx at se sammenhængene og bruge vores erfaring og mavefornemmelse.
 
Pia Jespersen og Maria Uttenthal, begge lægesekretærer på Køge Sygehus:
Pia fortæller, at hun deltager i temadagen, fordi det er en mulighed for at være sociale med kollegerne, og for at følge med i hvad HK’erne skal være forberedte på for at være klar til fremtidens arbejdsmarked.

Maria formulerer det uden omsvøb:

- Det er vigtigt, at vi følger med. Lægesekretærerne er en uddøende race, og hvis du ikke er med på beatet, så ryger du ud. Læger og sygeplejersker kommer mere og mere ind over og skriver selv.

Maria tilføjer dog, at HK’erne er de bedste til at registrere, følge op og databehandle, og at fremtiden handler om, at HK’erne vil få andre opgaver.

Det er Pia enig i:

- Sygehuse kan ikke fungere uden lægesekretærer. Vi er forløbskoordinatorer, som indkalder patienten, sørger for at der ikke er spildtid mellem operationerne og holder styr på økonomien. 
 
Trine Herold Rasmussen, TR og administrativ projektmedarbejder, Professionshøjskolen Absalon:
- Jeg deltager i dag for at få viden om mulighederne for kompetenceudvikling. Det oplagte er en akademi- og diplomuddannelse, men det er en stor mundfuld for mange. Hvilke andre muligheder er der? Hvad gør de andre? Det har jeg fået flere gode input til.

Det, der kan være svært er at se, er hvilken retning vi skal bevæge os i, når det handler om kompetenceudvikling. Derfor skal vi måske være lidt bedre til at være udadvendte og undersøge de muligheder, der er.