Hvis rådgivning, vejledning eller tværgående projekter er begyndt at fylde mere i din hverdag, så har HK Kommunal et godt tilbud til dig.

Onsdag d. 27. november afholder HK Kommunal nemlig en temadag i Vejle, som har fokus på det at skifte rolle i arbejdet.

Overskriften hedder: ”På vej videre til konsulentrollen”?

Rolleskiftet kan have mange forskellige navne og titler– lige fra tovholder, konsulent, faglig nøgleperson - eller måske kalder I det noget helt fjerde på din arbejdsplads.

Bygger du bro?

Men det dækker over det samme, nemlig du bevæger dig væk fra drift og i retning mod at være rådgiver, bygge bro til andre fagområder, være opsøgende og undervise.

Kort sagt; du befinder dig i en ny rolle, hvor du i stigende grad bringer din viden i spil over for andre faggrupper og nye samarbejdspartnere.

Alt det vil temadagen tage fat på. Både det svære, og det, der ligger lige til højrebenet – så du kan komme i gang, når du er retur på kontoret.

Se programmet her.

For yderligere information kontakt fagkonsulenterne: elin.joergensen@hk.dk eller Lisbeth.Storm.Henriksen@hk.dk.