DEBAT ”Det er utidigt ikke at afvente den evaluering, der kommer af a-kasseforsøget,” skriver formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen 4. september. Hans hovedpointe er, at vi i fagbevægelsen misbruger det a-kasseforsøg, som dog først starter ved årsskiftet. Det er forsøget, hvor et udvalg af a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for den indledende del af kontaktforløbet for de arbejdsløse.

Kastrup-Larsen er besk i sin kritik af næstformand Ejner K. Holst fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Holst slog forleden i Børsen fast, at der er store forskelle i kommunerne på, hvilke uddannelsestilbud de ledige bliver tilbudt.

FH har dokumenteret, at den aktive beskæftigelsesindsats er eroderet. Der er mindre og mindre uddannelse til ledige, mens arbejdsgiverne skriger på dygtig arbejdskraft nogle steder og ansætter udlændinge i stedet for opgraderede danskere. Men Kastrup-Larsen forholder sig alene til udsagnet fra Ejner K. Holst om, at forskellene er for store mellem kommunerne.

Det skyldes, at kommunerne og deres behov er vidt forskellige, hævder Kastrup-Larsen.

Sikke noget sludder – det handler om, at kommunerne ikke alene har store frihedsgrader til at vælge indsatstyper. De kan også frit beslutte at reducere den samlede indsats. Og det har de gjort over en bred kam. Aktiveringsindsatsen er de senere år reduceret med to tredjedele. Der er snart kun samtaler og tvivlsom virksomhedspraktik tilbage.

Kastrup-Larsen undlader også behændigt at oplyse, at Statsrevisorerne har konkluderet, at hvis alle jobcentre kommer op på niveau med de mest effektive, kan antallet af ledige på overførselsindkomst reduceres med ca. 18.000 om året.

Hans ærinde er tilsyneladende at bruge a-kasseforsøget som alibi for, at KL i de næste fire år ikke finder det passende overhovedet at diskutere, om det samlede beskæftigelsessystem og -indsatsen virker godt nok.

Den holdning er til gengæld utidig.

debatindlæg fra Christian Grønnemark, Børsen, 100919

Børsens debatside 10. september 2019.