Målprogram

HK Privats nye målprogram, som beskriver, hvad sektoren skal arbejde med i de kommende fire år, har de samme ambitioner som tidligere målprogrammer. Flere virksomheder skal overenskomstdækkes. Der skal vælges flere arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Flere skal melde sig ind i HK Privat.

Kort sagt: HK Privat skal være større og stærkere. Fordi størrelse betyder noget, når man skal forhandle overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne. Og den betyder noget, når man skal have det politiske system i tale.

- Organisering handler om at vi skal være flere. Men det handler i mindst lige så høj grad om at vi skal være organiserede: Vores medlemmer skal være omfattet af vore overenskomster, der skal vælges tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter alle steder, hvor det er muligt, flest muligt af vore medlemmer skal opleve en tilknytning til organisationen, sagde Simon Tøgern i sin indledning til behandling af målprogrammet.

Det ni sider lange målprogram blev diskuteret på tredje og sidste dag af HK Privats kongres. Blandt de vigtigste ændringer var et større fokus på den kommende tilbagetrækningsreform.

- Vi skal have adskilt debatten om alderspension, som baserer sig på anciennitet, og nedslidningspension for at tydeliggøre, at alder og nedslidning ikke altid hænger sammen. Og i forhold til nedslidning er det vigtigt at få italesat det med psykisk arbejdsmiljø, sagde Kurt Jørgensen, som er formand for HK Privat Sjælland.

Kongressen vedtog et nyt afsnit til målprogrammet, som uddybede forskellen på netop alder og nedslidning og med en tyk understregning af, at retten til pension skal bygge på objektive kriterier.

Dykker man lidt mere ned i målprogrammet, så fylder uddannelse og udvikling en del. HK’erne er som andre faggrupper presset af den teknologiske udvikling. Jobbene forandrer sig, og job forsvinder. Den udfordring skal HK/Privat tage på sig.

- Jeg er tillidsrepræsentant og er rigtig glad for, at vi har to uddannelsesagenter på min arbejdsplads. De går forrest og deres kernekompetencer er netop uddannelse, sagde Tenna Skinnerup fra HK Østjylland.

Kongressen besluttede, at man i den kommende kongresperiode vil fordoble antallet af uddannelsesagenter fra de nuværende 250 til 500.

Målprogrammet med ændringer blev vedtaget med et stort flertal.

Læs mere om HK Privats kongres