2019 er året, hvor Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har sat arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) i fokus, og de første erfaringer fra AMR-året er nu blevet samlet. De viser, at der har været god opbakning til de mange temamøder, fyraftensmøder og debatarrangementer, der er blevet holdt rundt om i landet hen over foråret.

Det er arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet og fra alle fag, der har mødtes, så spændvidden for de temaer, der er blevet drøftet, har været stor – men alle for øje at skabe et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø. Selvom mange forskellige faggrupper har været repræsenteret, har der været en del fælles erfaringer at trække på:

 

”Det er mange af de samme udfordringer, man sidder med, uanset om man er AMR på en byggeplads eller i en butik. Det kan godt være, at de arbejdsmiljømæssige problemstillinger er forskellige, men udfordringerne med at skabe et rum til at udføre sit hverv og få den fornødne tid og ledelsesopbakning, er den samme. AMR-året er derfor en vigtig platform til at dele erfaringer omkring AMR-arbejdet på tværs af faggrupper og få diskuteret AMRs rolle og arbejdsopgaver”, siger Henriette Bjerg Mahrt, arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL.

 

Roller og arbejdsopgaver

Netop temamøder om roller og opgaver for AMR har, ifølge FHs erfaringsopsamling, været mest efterspurgt. Det har Henriette Bjerg Mahrt en forklaring på:

 

”Rollen som AMR kan til tider være svær, da opgaverne meget nemt kan gå hen og blive nedprioriteret, når der er travlt på arbejdspladsen. Vi ser blandt andet, at mange AMR’er har svært ved at finde tid til at løse opgaverne og samtidig er udfordret på ikke at have en klar forventningsafstemning på arbejdspladsen”. 

 

En kortlægning af AMR’ens vilkår i HK, som blev udarbejdet for LO i 2018 viste da også, at 43 procent af de adspurgte ikke har en fast aftale om, hvor mange timer af arbejdstiden, der er afsat til hvervet som AMR. Samtidig svarede 38 procent, at tid til at udføre hvervet ville styrke deres rolle som AMR.

 

AMR-året er langt fra slut

Det er stadig muligt at tilmelde sig et af efterårets arrangementer, for AMR-året er langt fra slut endnu. Derudover vil der den 12. december blive afholdt AMR-stormøde i Odense, hvor HK HANDEL forventer at sende 34 AMR’er afsted. Temaet for stormødet, der markerer afslutningen på AMR-året, er styrkelse af relationer i forhold til kollegaer, ledelse, TR og de faglige organisationer, da dette har været et gennemgående tema for AMR2019-aktiviterne.

 

Stormødet er arrangeret af Fagbevægelsens Hovedorganisation og afholdes i Odense den 12. december 2019. Du kan tilmelde dig her.

 

Se erfaringerne fra første halve år af AMR-året.

 

Husk, du kan altid gå ind på Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside og se, hvornår der er relevante AMR-kurser i dit område.

 

Du har mulighed for at melde dig ind i AMRs Facebookgruppe ”AMR netværk”, hvis du gerne vil dele erfaringer og få sparring fra andre AMR’er.

 

 

Fakta om AMR-ÅRET

 

  • I alt har 3.600 AMR deltaget i de forskellige aktiviteter – heraf 165 HK’ere.

  • Det er primært lokale LO-sektioner/FTF-regioner, som har stået for aktiviteterne.

  • Der er i alt blevet holdt 85 arrangementer for AMR hen over foråret.

Henriette Bjerg Mahrt er arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel og har været med i arbejdet med AMR-året 2019.
Foto: Lisbeth Holten.