1) Pension og etiske investeringer
Det bør skrives ind i samtlige overenskomster, at de pensionsleverandører, der forvalter medlemmernes pensionsopsparinger, forpligtes til at gøre dette i henhold til ESG-kriterier (Environmental, Social, Governance).


Motivation
: Alle overenskomstdækkede medlemmer er gennem deres pensionsordning medejere af en lang række forskellige virksomheder. Efterhånden har arbejdsmarkedspensionerne nået et omfang, der giver mulighed for indflydelse på og påvirkning af virksomhedernes adfærd.


2) Lønniveauet for direktører og medarbejdere

For at sikre en mere balanceret lønudvikling for almindelige medarbejdere, foreslås det at det skrives ind i overenskomsterne, at der gives mulighed for aktieoptioner for samtlige medarbejdergrupper i børsnoterede virksomheder. For virksomheder, der ikke er børsnoteret, bør der laves en omregningsfaktor i forhold til virksomhedernes overskud.

Motivation: Lønnen for de danske topchefer er igennem de senere år stukket af i forhold til lønudviklingen blandt almindelige medarbejdere Læs mere her. Gabet mellem chefer og medarbejdere bliver større og større og er med til at forrykke den sociale balance.


3) Mere frihed til alle – det hele arbejdsliv

Der skal indføres frihed/omsorgsdage til alle medarbejdere under overenskomsterne. Det kan fx ske gennem tilkøb af frihed for fritvalgsmidlerne.

Motivation
: Igennem årene har vi opnået store resultater til børneforældre, gravide og ældre. Der mangler noget til den store mellemgruppe, der hverken har børn eller er på vej på en seniorordning.