HK Trafik & Jernbane har besluttet sig for at anke dommen i frikortsagen til Højesteret.

HK Trafik & Jernbane har taget beslutningen efter et møde med HK’s juridiske afdeling og et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge forbunds advokater. Det er besluttet, at det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at arbejdsgiverne har ret til at løbe fra løftet om, at pensionister efter 25 års ansættelse har ret til frikort, når de går på pension.

Helt sikkert moralsk forkert – og juraen skal prøves

Østre Landsret har afsagt dom i den sag, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund havde anlagt med påstand om, at vores pensionerede medlemmer fra Banedanmark har ret til det frikort, som de er blevet lovet. Vi tabte desværre sagen. 

”Vi synes, at det er urimeligt og forkert, at DSB og Banedanmark kan slippe for at holde deres løfter om frikort til pensionerede medlemmer.” siger formand i HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen og tilføjer: ”Landsretten har lænet sig for meget op af Højesterets dom fra august sidste år, hvor Højesteret afgjorde, at ansattes frikort kunne opsiges, ligesom en frugtordning kan.” udtaler Dennis A. Jørgensen.

”Sagen for de pensionerede er her en helt anden” mener han. ”Vi skylder medlemmerne, at Højesteret tager stilling til, om DSB og Banedanmark virkelig kan løbe fra løftet om frikort, efter at medlemmerne har ydet deres del af aftalen, nemlig 25 års arbejde.”

HK Trafik & Jernbane har styrken

”Medlemmerne af landets næststørste fagforening skal vide, at de ikke er alene, når de bliver udsat for løftebrud” siger Dennis A. Jørgensen og fortsætter:  ”En enkelt ansat vil selvfølgelig ikke kunne løfte sådan sag, men sammen i HK har vi styrken til at kræve, at arbejdsgiverne holder de løfter, som de giver medlemmerne.”

Ankestævningen vil blive sendt til Højesteret i september måned.

Læs også: Banedanmark og DSB har ret til at inddrage de pensionerede medarbejderes frikort: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/08/20/banedanmark-og-dsb-har-ret-til-at-inddrage-de-pensionerede-medarbejderes-frikort