I OK18-forliget var der aftalt generelle lønstigninger i kommunerne på 1,0 pct. og forventet 0,34 pct. fra reguleringsordningen pr. 1. oktober. Reguleringsordningen udløste dog kun 0,01 pct. på grund af en anden udvikling end forventet. Resultatet bliver en samlet stigning på 0,99 pct.

Hvorfor giver 1,0 pct.+0,01 pct. egentlig kun en lønstigning på 0,99 pct.? Det skyldes noget rent teknisk. De 1 pct. skal beregnes i forhold til lønniveauet ved OK-periodens start. Og fordi vi allerede har fået nogle generelle lønstigninger, så bliver de pct. altså til en lidt mindre procent, når de lægges ”oveni”.

De lavere generelle lønstigninger ændrer dog ikke på, at der er en positiv reallønsudvikling i OK18-perioden.

Der kommer ingen grundlønsforhøjelser nu. De kom alle sammen 1. april 2019.

HK Kommunals lønoversigter pr. 1. oktober kan ses her