AMR 2019-aktiviteter landet over har synliggjort et gennemgående tema blandt de mange deltagende AMR: problemer med relationer i arbejdsmiljøarbejdet. Derfor
sætter AMR-stormødet fokus på, hvordan AMR kan:

  • styrke relationerne, skabe opbakning fra og fællesskab med kollegerne.
  • styrke relationer og samarbejde med ledelsen.
  • styrke relationer og samarbejdet med de faglige organisationer.

 Takeaway

Fra stormødet vil du kunne hjembringe ny viden og konkrete værktøjer til at styrke relationerne på din arbejdsplads. Samtidig vil du på mødet kunne vidensdele med andre
AMR’er og blive kloge på hinanden.

 Program

  • 10.00 - 11.00 Velkomst v. Morten Skov Christiansen. Historier fra arbejdspladser
  • 11-12.30: Workshops med: - Vidensoplæg, - Eksempler fra AMR og leder - Vidensdeling
  • 12.30-13.30: Frokost
  • 13.30-15.00: Workshops med:- Vidensoplæg, - Eksempler fra AMR og leder, - Vidensdeling
  • 15.00-16.00: Fælles afslutning v. Lizette Risgaard

 

Tilmelding for AMR

Tilmelding sker via egen fagforening, som har et antal pladser. Som AMR skal du tilmeldses via kursusnummer: 5163-19-04-01. Skriv til kursusafdelingen@hk.dk