Vidste du, at du kan få nedsat deltagerbetalingen til kompetencegivende uddannelse på akademi- og diplomniveau med 10.000 kr. fra Omstillingsfonden?

Fonden dækker deltagergebyr på både korte og lange moduler med op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Omstillingsfonden er en del af en trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Det er en sejr for HK, at det lykkedes at få penge til videregående uddannelser til de af vores medlemmer, som ikke har så meget uddannelse i forvejen.

Intet administrativt bøvl

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

Når du tilmelder dig, skal du på tro og love klikke af, at du er i beskæftigelse, hvad dit højeste uddannelsesniveau er, og hvorvidt du har modtaget midler fra Omstillingsfonden i det indeværende år.

Et kort modul koster typisk mellem 2.000 og 5.000 kroner, mens et langt modul kan koste op til 10.000. Hvis du tager uddannelsen i arbejdstiden – efter aftale med arbejdsgiver – tager de korte moduler typisk fire til fem dage, mens de lange varer otte eller ni dage. Tager du uddannelsen som aftenundervisning i din fritid, skal du regne med dobbelt så mange aftener.

DL-F’s anbefalinger til dig

Rigtig mange af DL-F’s medlemmer, med en laborantuddannelse før 1992 eller med en anden faglært uddannelse, vil kunne bygge oven på deres kompetencer ved at tage moduler på akademiuddannelserne. DL-F giver her tre anbefalinger til akademifag – find beskrivelser og flere fag på www.audiplom.dk:

  • Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
  • Miljøteknologi
  • Informationsteknologi.

 

3 tips til forberedelsen

  1. Overvej, hvad du vil. Orienter dig på www.audiplom.dk.
  2. Tal med din chef om, hvorvidt du må tage uddannelsen i arbejdstiden.
  3. Tal med dine kolleger om det – enten for at finde én at følges med eller for at afstemme forventninger til det praktiske i dit fravær.

 

Læs mere her

HK har en temaside, hvor du kan læse mere om Omstillingsfonden her: www.hk.dk/omstillingsfonden