Hvis du som TR har et medlem, der bliver afskediget på grund af kommunale besparelser, organisationsændringer, lukning af arbejdspladser eller andre reduktioner, er der støtte at hente i Tryghedspuljen. Den kan give op til 20.000 kr. til initiativer, der kan hjælpe den afskedigede med til at komme videre.

De første 10.000 kr. kan anvendes efter eget valg til individuel rådgivning m.v., karrieresparring og uddannelse m.v. Som noget nyt efter OK18 kan de 10.000 kr. forhøjes til 20.000 kr., hvis der søges til uddannelse, som kan godkendes efter Kompetencefondens regler. Som opsagt, kan man nemlig ikke søge i Kompetencefonden.

Det er naturligvis en forudsætning for tilskud fra Tryghedspuljen, at det er noget ekstra, der ligger ud over det, kommunen generelt tilbyder.

I det sidste års tid er der 100 HK’ere, der har fået støtte fra Tryghedspuljen.

Det er let at søge. En ansøgning underskrives af ansøger, leder og TR, ligesom til Kompetencefonden. Se nærmere på www.tryghedspuljen.dk